Pakalpojumu veids MC® Business
1. Maksa par kartes izsniegšanu EUR 5 /bezmaksas Klienta komplekta ietvaros
2. Maksa par kartes lietošanu mēnesī EUR 3
3. Maksa par papildu kartes izsniegšanu EUR 2
4. Maksa par papildu kartes lietošanu mēnesī EUR 3
5. Maksa par karšu konta izmantošanu bez aktīvas kartes, sākot ar 4.mēnesi EUR 0.50
6. Katra konta apkalpošana, ja Klients neaktīvs (papildmaksa)

Klients uzskatāms par neaktīvu, ja iepriekšējo 12 kalendāra mēnešu laikā kontā nav veiktas Klienta iniciētas transakcijas un Klientam nav citu ar Banku noslēgtu līgumu (nav noformēts depozīts, Krājkonts, kredīts vai kredītkarte ar kredīta limitu)

EUR 5 mēnesī
7. Maksa par pirkumiem
- Latvijā un ārzemēs bezmaksas
- pie tirgotājiem (sk. pielikumu) 1% no darījuma, min. EUR 2
8. Maksa par skaidras naudas izņemšanu
- PNB Bankas bankomātos (Raiņa bulv.11, Prūšu iela 2B, Rīga) 1%, min. EUR 2
- PNB Bankas POS-terminālos ar karti
- EUR 0.2%, min. EUR 2
- USD 0,4%
- PNB Bankā no kartes konta, neizmantojot karti saskaņā ar Tarifiem par operācijām ar skaidru naudu
- citā bankā un citu banku bankomātos 2%, min. EUR 3
9. Komisijas maksa par kartes ārpuskārtas apmaiņu EUR 5.50
10. Kredīts (% no izvietota depozīta) pēc vienošanās
11. Maksa par kartes steidzamu izgatavošanu (8 darba stundu laikā) EUR 20
12. Vienreizēja maksa par multivalūtu kartes konta atvēršanu EUR 10
13. Komisijas maksa par bilances pieprasījumu bankomātos EUR 0.50
14. Valūtas konvertācijas uzcenojums

Valūtas konvertācijas uzcenojums tiek piemērots darījumiem ar karti gadījumos, ja darījuma valūta atšķiras no kartes konta valūtas, no kura tiek norakstīti līdzekļi

2.5%
15. Konta bilances pieprasījums PNB Bankas bankomātā Bezmaksas
16. Kartes PIN koda maiņa PNB Bankas bankomātā Bezmaksas
17. Kartes PIN koda atbloķēšana PNB Bankas bankomātā Bezmaksas
 
Šie tarifi tiek piemēroti arī komersantiem, individuālā darba veicējiem un individuāli praktizējošām personām.