Operācijas ar skaidru naudu

Pakalpojumu veids Tarifs
1. Skaidras naudas iemaksa  
1.1. Skaidras naudas iemaksa savā kontā/krājkontā/karšu kontā Bankā1
- EUR (līdz 7 500 EUR dienā) EUR 1.00 
- EUR (virs 7 500 EUR dienā) EUR 5.00 + 0.1% no summas
- citās valūtās 0.3 % no summas (min. EUR 5.00)
1.2. Skaidras naudas iemaksa cita Klienta kontā/krājkontā/karšu kontā Bankā
- EUR (līdz 7 500 EUR dienā) EUR 2.00 
- EUR (virs 7 500 EUR dienā) EUR 5.00 + 0.1% no summas
- citās valūtās 0.4 % no summas (min EUR 5.00)
- skaidras naudas iemaksa “Bērnu slimnīcas fonda” (reģ.Nr. 40008057120) norēķinu kontā PNB Bankaā (konta Nr. LV73LATB0002210084526) bez maksas
1.3. Monētu (EUR) apstrāde iemaksai norēķinu/ karšu kontā, valūtas maiņai, pārskaitījumiem vai izmaksai no konta  
- līdz 20 monētām bezmaksas
- par katru nākamo iemaksu vai izmaksu (līdz 50 monētām) EUR 1.50
2. Skaidras naudas izmaksa no norēķinu konta, depozītu konta, krājkonta, norēķinu karšu konta 2  
- EUR ar iepriekšējo pieteikšanu, līdz EUR 5000 dienā 0.2% no summas (min. EUR 3)

virs EUR 5000 dienā 0.4% no summas

virs EUR 5000 dienā bez iepriekšējas pieteikšanas (atbilstoši klientu apkalpošanas centra / norēķinu grupas iespējām) - 0.5% no summas
 
- citās valūtās - piesakot iepriekš4 - 1% no summas (min. EUR 10.00)
 
- nepiesakot iepriekš (atbilstoši klientu apkalpošanas vietas iespējām) - 1.5% no summas (min. EUR 15.00)
 
2.1. Iepriekš izmaksai pieteiktas summas neizņemšana5 0.3% no summas
3. Skaidras naudas izmaksa no norēķinu karšu konta  
3.1. Izmaksa no PNB Banka norēķinu kartēm izmantojot POS-terminālu saskaņā ar norēķinu karšu apkalpošanas tarifiem
3.2. Izmaksa no citu banku norēķinu kartēm (USD, EUR) 2% no summas
4. Skaidras naudas maksājumi un pārskaitījumi  
- EUR pārskaitījumi uz citu banku Latvijā un EEZ ietvaros 1% no summas (min. EUR 4.00)
- ārvalstu valūtas pārskaitījumi citās bankās atkarīgi no valūtas
5. Netīru, bojātu banknošu, līdz 2004.g. apgrozībā izlaistu 50 GBP banknošu vai no 1974. līdz 1990.gadam apgrozībā izlaistu ASV dolāru banknošu pieņemšana 5% no summas
6. Naudas apmaiņa mainot nominālu  
- EUR banknošu apmaiņa pret cita nomināla banknotēm, monētām 1% (min. EUR 4.00)
- ārzemju valūtas banknošu apmaiņa pret cita nomināla banknotēm 1% (min. EUR 4.00)
- ārvalstu valūtu banknošu vai EUR valūtas monētu vai banknošu pārbaude pēc Klienta pieprasījuma EUR 0.50 par katru banknoti vai monētu
7. Maksa par valūtas maiņu (konvertāciju) saskaņā ar PNB Bankas kursu 0.1% summas, min EUR 1 , max. EUR 10 
8. Skaidras naudas izmaksas elektroniskā pieteikuma apstrāde EUR 1 
 
1 Konta atvēršanas dienā skaidras naudas iemaksa norēķinu, karšu kontā vai krājkontā ir bezmaksas
2 Skaidras naudas izmaksa no depozīta konta pirms depozīta līguma termiņa beigām tiek ieturēts līgumsods par pirmstermiņa līguma izbeigšanu. Skaidras naudas izmaksa no krājkonta, neievērojot 7 kalendāro dienu brīdinājuma termiņu tiek ieturēts līgumsods par izmaksu bez iepriekšēja brīdinājuma.
3,4Naudas summas izmaksa virs 7500.00 EUR un citām valūtām jāpiesaka vienu darba dienu iepriekš līdz plkst. 14:00 jebkurā bankas klientu apkalpošanas vietā vai izmantojot Kontaktu centru vai InternetBanka.
Veicot skaidras naudas pieprasījumu, banka ieturēs Tarifos noteikto komisijas maksu 50% apmērā, savukārt, atlikusī komisijas maksa tiks ieturēta skaidras naudas saņemšanas brīdī.
Gadījumā, ja pieteiktā nauda summa netiek izņemta vai tiek izņemta mazāka summa, samaksātā komisija netiks atmaksāta.
5Komisijas maksa tiek piemērota arī, ja Klients pasūtījis depozīta summas izmaksu pēc depozīta līguma termiņa beigām