Procentu likmes norēķinu karšu kredītiem

Pakalpojumu veids Cirrus, Maestro, VISA Electron pārējas VISA un Mastercard® kartes Algas kartes
1. Procenti par Atļauta kredīta lietošanu gadā - 24% Saskaņā ar noslēgto līgumu starp banku un uzņēmumu-darba devēju
2. Līgumsods par Neatļauta kredīta lietošanu gadā 44% 44% 24%
3. Līgumsods par nokavējumu gadā - 44% 24%