Vispārējie noteikumi seifu apkalpošanai

Pakalpojuma veids Tarifs
Līgumsods par identifikācijas kartes nozaudēšanu EUR 15
Līgumsods par atslēgas nozaudēšanu vai sabojāšanu (piemērojams par katru atslēgu) EUR 100
Maksa par seifa atvēršanu piespiedu kārtā (pēc klienta iniciatīvas, ja nozaudēta seifa atslēga, vai pēc PNB Bankas iniciatīvas) EUR 230, t.sk. PVN
Maksa par seifa satura uzglabāšanu seifa atvēršanas gadījumā pēc PNB Bankas iniciatīvas (mēnesī) EUR 70, t.sk. PVN
Maksa par seifa satura izsniegšanu
Piemērojams, ja klienta nomātais seifs atvērts pēc Bankas iniciatīvas līdz 31.12.2018. (ieskaitot)
pēc vienošanās (min EUR 100, t.sk. PVN)