Starptautiskie maksājumi

Pārvedumi USD

Pārveduma veids Vieta Komisijas izdevumus sedz PNB Bankas komisija Iespējamā papildkomisija
Parastais pārvedums tiek veikts otrajā bankas dienā pēc maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienas bankā (Т+2) Internetbankā Saņēmējs 10 EUR Starpniekbankas ietur no pārveduma summas
Maksātājs 12 EUR Tiek ieturēta no klienta konta pēc starpniekbankas pieprasījuma
Klientu apkalpošanas vietā Saņēmējs 14 EUR Starpniekbankas ietur no pārveduma summas
Maksātājs 16 EUR Tiek ieturēta no klienta konta pēc starpniekbankas pieprasījuma
Izpildes laiks ir spēkā, ja maksājuma uzdevums saņemts līdz 18:00 (Latvijas laiks)
Standarta pārvedums tiek veikts nākošajā bankas dienā pēc maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienas bankā (Т+1) Internetbankā Saņēmējs 12 EUR Starpniekbankas ietur no pārveduma summas
Maksātājs 20 EUR Tiek ieturēta no klienta konta pēc starpniekbankas pieprasījuma
Klientu apkalpošanas vietā Saņēmējs 16 EUR Starpniekbankas ietur no pārveduma summas
Maksātājs 24 EUR Tiek ieturēta no klienta konta pēc starpniekbankas pieprasījuma
Izpildes laiks ir spēkā, ja maksājuma uzdevums saņemts līdz 18:00 (Latvijas laiks)
Steidzamais pārvedums tiek veikts maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienā (Т) Internetbankā Saņēmējs 15 EUR Starpniekbankas ietur no pārveduma summas
Maksātājs 25 EUR Tiek ieturēta no klienta konta pēc starpniekbankas pieprasījuma
Klientu apkalpošanas vietā Saņēmējs 19 EUR Starpniekbankas ietur no pārveduma summas
Maksātājs 29 EUR Tiek ieturēta no klienta konta pēc starpniekbankas pieprasījuma
Izpildes laiks ir spēkā, ja maksājuma uzdevums saņemts līdz 14:30 (Latvijas laiks)
Ekspress pārvedums* tiek veikts 2 stundu laikā maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienā (Т) Internetbankā Saņēmējs 28 EUR Starpniekbankas ietur no pārveduma summas
Maksātājs 35 EUR Tiek ieturēta no klienta konta pēc starpniekbankas pieprasījuma
Klientu apkalpošanas vietā Saņēmējs 32 EUR Starpniekbankas ietur no pārveduma summas
Maksātājs 39 EUR Tiek ieturēta no klienta konta pēc starpniekbankas pieprasījuma
Izpildes laiks ir spēkā, ja maksājuma uzdevums saņemts līdz 15:30 (Latvijas laiks)
 
* lai izpildītu maksājuma rīkojumu pēc 15:30 ir nepieciešams veikt iepriekšējo saskaņošanu ar banku. Atteikuma gadījumā banka 1 stundas laikā no maksājuma rīkojuma saņemšanas brīža informē klientu par tā izpildi standarta kārtībā
 

Pārvedumi NVS valstu valūtā

 

Pārveduma veids Vieta PNB Bankas komisija
Parastais pārvedums Krievijas rubļos un pārējo NVS valstu valūtās tiek veikts otrajā bankas dienā pēc maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienas bankā (Т+2) Internetbankā 10 EUR
Klientu apkalpošanas vietā 14 EUR
Izpildes laiks ir spēkā, ja maksājuma uzdevums saņemts līdz 18:00 (RUB), pārējās NVS valūtas līdz 18:00 (Latvijas laiks)
Standarta pārvedums Krievijas rubļos un pārējo NVS valstu valūtās tiek veikts nākošajā bankas dienā pēc maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienas bankā (Т+1) Internetbankā 12 EUR
Klientu apkalpošanas vietā 16 EUR
Izpildes laiks ir spēkā, ja maksājuma uzdevums saņemts līdz 18:00 (RUB), pārējās NVS valūtas līdz 12:00 (Latvijas laiks)
Steidzamais pārvedums (ja norēķinu kārtība atbilstošā valūtā paredz steidzamo pārvedumu)* tiek veikts maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienā (Т) ** Internetbankā 15 EUR
Klientu apkalpošanas vietā 19 EUR
Izpildes laiks ir spēkā, ja maksājuma uzdevums saņemts līdz 12:00 (RUB), pārējās NVS valūtas līdz 12:00 (Latvijas laiks)
 
* Maksājuma uzdevums tiek uzskatīts par pieņemtu, ja no klientu norēķinu konta tiek norakstīti maksājuma uzdevumā norādītie naudas līdzekļi
** Pārvedumiem krievijas rubļos - ziemas laikā, līdz 11:00 pēc Latvijas laika
 

Pārvedumi citā valūtā

 

Pārveduma veids Vieta PNB Bankas komisija Iespējamā papildkomisija
Standarta pārvedums tiek veikts otrajā bankas dienā pēc maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienas bankā (Т+2) vai trešajā bankas dienā pēc maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienas bankā (Т+3), ja pārveduma valūta AED Internetbankā 20 EUR + papildkomisija Tiek ieturēta no klienta konta pēc starpniekbankas pieprasījuma
Klientu apkalpošanas vietā 24 EUR + papildkomisija Tiek ieturēta no klienta konta pēc starpniekbankas pieprasījuma
Izpildes laiks ir spēkā, ja maksājuma uzdevums saņemts līdz 18:00 (Latvijas laiks)
Steidzamais pārvedums (ja norēķinu kārtība atbilstošā valūtā paredz steidzamo pārvedumu)* tiek veikts nākošajā bankas dienā pēc maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienas bankā (Т+1). Pārvedumiem AED valūtā steidzamais pārvedums netiek nodrošināts. Internetbankā 25 EUR + papildkomisija Tiek ieturēta no klienta konta pēc starpniekbankas pieprasījuma
Klientu apkalpošanas vietā 29 EUR + papildkomisija Tiek ieturēta no klienta konta pēc starpniekbankas pieprasījuma
Izpildes laiks ir spēkā, ja maksājuma uzdevums saņemts līdz 14:00 (Latvijas laiks)
 
* Maksājuma uzdevums tiek uzskatīts par pieņemtu, ja no klientu norēķinu konta tiek norakstīti maksājuma uzdevumā norādītie naudas līdzekļi
 

Pārvedumi CNY

 

Pārveduma veids Vieta Komisijas izdevumus sedz PNB Bankas komisija
Parastais pārvedums tiek veikts otrajā bankas dienā pēc maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienas bankā (Т+2) Internetbankā Saņēmējs 20 EUR
Maksātājs* 20 EUR
Klientu apkalpošanas vietā Saņēmējs 24 EUR
Maksātājs* 24 EUR
 

Papildus pakalpojumi

 

Pakalpojumu veids Komisija
1. Maksājuma jebkurā valūtā bankas ietvaros, uz citām bankām Latvijā meklēšana vai atsaukuma pieprasījuma nosūtīšana, vai izmainīšana, rekvizītu maiņa 20 EUR + faktiskās izmaksas
2. Maksājuma jebkurā valūtā uz citām bankām ārpus Latvijas meklēšana vai atsaukuma pieprasījuma nosūtīšana, vai izmainīšana, rekvizītu maiņa 60 EUR + faktiskās izmaksas
3. Ienākošo līdzekļu, kas nav paredzēti klientu pārskaitījumiem, ieskaitīšana PNB Bankas kor. kontos 15 EUR
4. Ienākošā pārskaitījuma atgriešana 20 EUR + faktiskas izmaksas
5. Ienākoša pārskaitījuma rekvizītu noskaidrošana (maksa tiks ieturēta naudas līdzekļu ieskaitīšanas brīdī klienta kontā) 15 EUR + faktiskas izmaksas
6. Komisija par maksājuma atbilstības riska pārbaudi
Maksa tiek ieturēta par neplānotu padziļinātu ienākošo/ izejošo pārskaitījumu maksātāju vai saņēmēju izpēti, tajā skaitā par informācijas sagatavošanu
un apkopošanu pēc pārskaitījuma izpildes procesā iesaistīto dalībnieku pieprasījuma: korespondentbankas, saņēmējbankas vai starpniekbankas.
100 EUR
7. Papildus komisija par izejoša pārskaitījuma veikšanu juridiskai personai (jebkurā valūtā), izņemot iekšbankas maksājumus
Komisija piemērojama, ja pārskaitījuma saņēmēja-juridiskās personas reģistrācijas valsts normatīvie akti neparedz pienākumu juridiskai personai sagatavot un iesniegt attiecīgās valsts pārraudzības institūcijām finanšu pārskatus, tai skaitā gada finanšu pārskatus, par savu darbību
200 EUR par pārskaitījumu
8. Papildus komisija par ienākoša pārskaitījumu summas ieskaitīšanu Klienta kontā (jebkurā valūtā) no juridiskas personas, izņemot iekšbankas maksājumus
Komisija piemērojama, ja pārskaitījuma nosūtītāja-juridiskās personas reģistrācijas valsts normatīvie akti neparedz pienākumu juridiskai personai sagatavot un iesniegt attiecīgās valsts pārraudzības institūcijām finanšu pārskatus, tai skaitā gada finanšu pārskatus, par savu darbību
200 EUR par pārskaitījumu