Norēķinu konts

 

Multivalūtu norēķinu konts uzņēmumiem

Sekmīgai uzņēmējdarbībai PNB Banka piedāvā plašu bankas pakalpojumu klāstu un augstas kvalitātes finanšu apkalpošanu.

  • Algas kartes izsniegšana uzņēmuma darbiniekiem – bez maksas. Maksa par kartes lietošanu – saskaņā ar Bankas standarta tarifiem
  • Ja konsolidētais kontu vidējais mēneša atlikums ir 140 000,00 EUR vai lielāks, nākamā mēnesī Norēķinu konta apkalpošana – bez maksas, kā arī pirmie 10 izejošie standarta maksājumi eirozonā PNB  internetbankā – bez maksas
  • Ja ir noformēts produkts – overdrafts juridiskām personām bez nodrošinājuma – līguma darbības laikā ik mēnesi pirmie 10 izejošie standarta maksājumi eirozonā PNB internetbankā – bez maksas