Krājkonts siltumam

Veidojiet naudas uzkrājumus ziemai vasarā, kad rēķini par apkuri un elektrību ir salīdzinoši mazāki! Tas sniegs jums drošības sajūtu, ka spēsiet segt izdevumus par mājokli ziemā un nebūs “jāsavelk josta ciešāk”.

Mazāk rūpju ziemas mēnešos

Jau laikus izveidojot uzkrājumu ziemas lielajiem komunālajiem rēķiniem vasaras mēnešos, būs mazāk “jāsavelk josta” ziemā

Iespēja izvēlēties noguldījuma summu

Jūs paši varat izvēlēties, cik daudz naudas varat atlikt un, ja rodas iespēja – arī papildināt vēlāk

Papildiniet skaidrā vai bezskaidrā naudā

Papildināt Krājkontu siltumam var jebkurā laikā internetbankā vai bankas klientu apkalpošanas centros

Saņemiet savu noguldījumu pēc pieprasījuma

Jūs varat izņemt visu vai daļu no noguldījuma summas, brīdinot par to banku 7 dienas iepriekš un saņemot nepieciešamo summu astotajā dienā

...vēl daži ieguvumi un nosacījumi

  • Mainīga procentu likme
  • Procenti tiek aprēķināti katru dienu un pieskaitīti noguldījuma pamatsummai
  • Noguldījuma valūta – EUR, USD
  • Izņemt noguldījumu daļējā vai pilnā apmērā neievērojot 7 dienu brīdinājuma termiņu, tiek piemērots līgumsods 0,5% apmērā no izņemamās summas