Maksimālais depozīts

Termiņnoguldījums ar iespēju nopelnīt

Noguldiet uz dažādiem termiņiem ar fiksētu procentu likmi un ļaujiet naudai pelnīt!

Garantēta peļņa

Drošs noguldījums ar garantētu peļņu

Tikai 200 EUR vai 200 USD

Noguldījuma minimālā summa – 200 EUR vai 200 USD

Par apkalpošanu nav jāmaksā

Noguldījuma atvēršana un uzturēšana ir bez maksas

...vēl daži ieguvumi un nosacījumi

  • Noteikts termiņš – no 3 mēnešiem līdz 5 gadiem
  • Noguldījuma valūta – EUR, USD
  • Fiksēta procentu likme
  • Procenti tiek izmaksāti depozīta termiņa beigās kopā ar pamatsummu
  • Depozītu nav iespējams papildināt
  • Depozītu iespējams izņemt pirms termiņa beigām1
  • Ja summa pārsniedz 100 000 EUR vai 100 000 USD, ir iespējams vienoties par individuālām likmēm2
  • Noformēt depozītu ērti un ātri var internetbankā

1 Līgumsods par pirmstermiņa noguldījuma izņemšanu, saņemot bankas piekrišanu par izņemšanu, ir 2% gadā no izņemamās summas par katru atlikušo dienu līdz depozīta termiņa beigām (līgumiem, kas noslēgti līdz 2018.gada 23.augustam) vai 2.5% no izmaksājamās summas un visi aprēķinātie, uzkrātie procenti par izmaksājamo summu (līgumiem, kas noslēgti 2018.gada 23.augustā vai vēlāk).

2 Informācija pa tālruni 67041129 vai 67011412.

Maksimālais depozīts

Termiņnoguldījums ar iespēju nopelnīt

Noguldījuma summa EUR

1

500000

Depozīta termiņš

Depozīta nosaukums
Likme
Ienākumi
Kopā
Maksimālais
Depozītu likmes