Uzņēmumu finansēšana

Paplašiniet sava biznesa iespējas, izmantojot kādu no mūsu finansēšanas piedāvājumiem:

 • Kredīts
 • Kredītlīnija
 • Overdrafts
 • Mikrokredīts

 

Piedāvājam kredītu sekojošiem mērķiem:

 • Apgrozāmo līdzekļu palielināšanai: tekošo izmaksu finansēšanai, preču iegādei, darbu/pakalpojumu apmaksai (tai skaitā nodokļi, īre, darba samaksa, reklāma un tml.)
 • Komerciālā nekustamā īpašuma iegādei
 • Autotransporta, pašgājējtehnikas un speciālās tehnikas iegādei ar mērķi paplašināt uzņēmējdarbību
 • Aprīkojuma iegādei
 • Esošo ražošanas apjomu palielināšanai

Kredīts

Īstermiņa un ilgtermiņa kreditēšana dažādiem mērķiem: apgrozāmo līdzekļu palielināšanai, aktīvu iegādei, ražošanas paplašināšanai un tml. Kredīts var tikt piešķirts pret nekustamā īpašuma vai citu kompānijas aktīvu nodrošinājumu, attiecīgi reģistrējot to Zemes grāmatā un/vai Komercreģistrā.

 

Kredītlīnija

Naudas līdzekļu īstermiņa aizdevums, kas dod iespēju jūsu uzņēmumam aizņemties nepieciešamo summu apgrozāmo līdzekļu papildināšanai bankas piešķirtā limita ietvaros. Kredītlīnijas priekšrocība ir iespēja uzņēmumam pašam regulēt savu naudas plūsmu, t.i. vairākkārt aizņemties naudas līdzekļus kredītlīnijas limita ietvaros un atgriezt tos pa daļām, ja radušies brīvi naudas līdzekļi.

 

Overdrafts

Naudas līdzekļu nodrošināšana jūsu uzņēmumam, kreditējot tā norēķinu kontu, ja kontā nepietiek vai nav pieejami paša uzņēmuma naudas līdzekļi. Aizdevuma atmaksa notiek, ieskaitot naudas līdzekļus šajā norēķinu kontā. Overdrafta priekšrocība ir iespēja saņemt aizdevumu bez nodrošinājuma.

 

Iesakām jums noformēt overdraftu, ja:

 • Ir nepieciešams steidzami veikt maksājumu, bet naudas līdzekļi norēķinu kontā šobrīd nav pieejami
 • Jūs nereti neizmantojiet iespēju noslēgt izdevīgus darījumus, jo nevarat laikā savākt nepieciešamos apgrozāmos līdzekļus
 • Jums jārezervē daļa apgrozāmo līdzekļu laicīgai piegāžu apmaksai, darba samaksas izmaksai un tml., tādējādi samazinot iespējamo sava uzņēmuma peļņu

 

Mikrokredīts 

Kredītprodukts, kas izstrādāts īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī individuālajiem komersantiem.

 

Tā galvenās priekšrocības:

 • Ātra lēmuma par kredīta piešķiršanu izskatīšana – tikai 3 darba dienas
 • Elastīga pieeja nodrošinājumam (beznodrošinājuma kreditēšanas iespējas līdz 10 000 EUR)
 • Netiek piemērota soda nauda par kredīta pirmstermiņa dzēšanu 

Kā saņemt kredītu?

1

Iesniedziet pieteikumu

Dodieties uz filiāli un iesniedziet šādus dokumentus:

 • Aizpildīts

Pieteikums kredīta saņemšanai juridiskām personām

 • Juridiskie dokumenti (ja nav atvērts norēķinu konts PNB Bankaā):

- reģistrācijas apliecība

- uzņēmuma statūti

- īpašnieku pases kopijas

 • Finanšu dokumenti:

- VID izziņa par nodokļu nomaksu (ne vecāka par 1 mēnesi)

- Bilances: 

pēdējā gada finanšu atskaite ar VID atzīmi (ar atšifrējumu)

operatīvā bilance par tekošo periodu (ar atšifrējumu)

operatīvais peļņas vai zaudējumu aprēķins par tekošo periodu (ar atšifrējumu)

 • Ķīlas dokumenti

 • Citi dokumenti pēc bankas pieprasījuma

Pieteikties kredītam

 

 

2

Uzziniet atbildi nedēļas laikā

Banka 6 darba dienu laikā izskata pieteikumu un informē par lēmumu, kā arī aizdevuma izsniegšanas nosacījumiem

3

Parakstiet līgumu filiālē un saņemiet aizdevumu

Nauda tiek pārskaitīta uz kontu pēc līguma abpusējas parakstīšanas