Vienas dienas depozīts

Tikai uz 1 dienu

Noguldījuma termiņš – 1 darba diena

Individuāli piemēroti nosacījumi

Noguldījuma valūta, minimālā summa un fiksētā procentu likme – tiek noteikta pēc vienošanās

Garantēta peļņa

Drošs noguldījums ar garantētu peļņu

Ērti un ātri noformēt

Līgumu par noguldījuma izvietošanu var noformēt Internetbankā 

...vēl daži ieguvumi un nosacījumi

  • Procenti tiek izmaksāti noguldījuma termiņa beigās kopā ar pamatsummu
  • Noguldījumu nevar papildināt
  • Pirmstermiņa noguldījuma izņemšana netiek piedāvāta