PNB Prime

PNB Banka atmaksā 5% no rēķinu summas restorānos un bāros visā pasaulē!

Tikai par 3 EUR mēnesī saņemiet nepieciešamāko:

 • norēķinu karti Mastercard® Gold;
  Ērts un drošs maksāšanas līdzeklis visā pasaulē.
 • kredīta limitu;
  Вezprocentu kredīta līdz pat 55 dienām bezmaksas noformēšana.
 • atmaksu par pirkumiem;
  5%1 no pirkumiem, kas veikti restorānos, bāros vai specializētos dzērienu veikalos visā pasaulē atmaksa.
 • procentus par konta atlikumu;
  0.3%2 (gadā) par minimālo karšu konta atlikumu mēneša laikā EUR valūtā.
 • Internetbanku;
  Funkcionāls tiešsaistes rīks attālinātai kontu pārvaldīšanai no jebkuras vietas pasaulē 24/7.
 • bezmaksas pārskaitījumus;
  Neierobežots pārskaitījumu skaits InternetBanka EUR valūtā (EEZ ietvaros).
 • SMS-Banku;
  Iespēja kontrolēt konta stāvokli, saņemot informāciju par jebkurām izmaiņām jūsu kontā – gan par ieskaitījumiem, gan par norakstīšanu no tā.
 • atlaidi apdrošināšanas iegādei;
  Nekustamā īpašuma apdrošināšana, ceļojuma apdrošināšana vai KASKO ar 10% atlaidi no apdrošinātāja noteiktās standarta cenas.
 • automātisko rēķinu apmaksu ar samazinātu maksu par pārskaitījumiem;

 

Komplekts "PNB Prime" tiek piedāvāts PNB Bankas VIP klientiem.

* Samazināta maksa (standarta maksa ir 6 EUR) tiek piemērota:

 • ja klientam noformēts Maksimālais depozīts par summu, kas vienāda vai lielāka par 5000 EUR vai USD, uz 12 mēnešiem vai ilgāk
 • vai ja iepriekšējā kalendārā mēneša laikā klients veicis kopumā ne mazāk par 5 šāda veida bankas operācijām: pārskaitījumi no komplektam piesaistītā konta (aktivitātē netiek ieskaitīti pārskaitījumi, kas veikti viena klienta koda ietvaros PNB Bankā), maksājumi ar norēķinu karti par precēm un pakalpojumiem, vai skaidras naudas izņemšana bankomātā ar norēķinu karti, kas piesaistīta komplektam
 • Par datumu, kad veikti norēķini ar karti, uzskatāms datums, kad klienta konts debetēts par norēķinu summu.

1 Naudas atmaksu par mēnesī veiktajiem pirkumiem ar Mastercard® Gold karti Banka ieskaita norēķinu kartes kontā nākamā mēneša laikā. Aktuālo naudas atmaksas likmi un nosacījumus varat apskatīt bankas mājaslapā pnbbanka.eu. Banka, ievērojot Bankas pakalpojumu tarifos noteikto likmi un nosacījumus, veic naudas atmaksu, kā arī aprēķina un pārskaita LR valsts budžetā nodokļus, ievērojot likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un citos nodokļu piemērošanu regulējošo normatīvo aktu prasības.

2 Procenti tiek aprēķināti tikai par tā konta atlikumu, kuram Prime komplekta ietvaros piesaistīta norēķinu karte Mastercard® Gold.