Prēmiju depozīts

Garantēta peļņa

Drošs noguldījums ar garantētu peļņu

Tikai 200 EUR vai 200 USD

Noguldījuma minimālā summa – 200 EUR vai 200 USD

Procenti – katru mēnesi

Procenti tiek izmaksāti reizi mēnesī 1

...vēl daži ieguvumi un nosacījumi

  • Noguldījuma valūta – EUR, USD
  • Fiksēta procentu likme
  • Depozītu nav iespējams papildināt
  • Depozītu iespējams izņemt pirms termiņa beigām 2
  • Ja summa pārsniedz 100 000 EUR vai 100 000 USD, ir iespējams vienoties par individuālām likmēm 3
  • Noformēt depozītu ērti un ātri var Internetbankā

Procentu izmaksa notiek katra mēneša pēdējā dienā, kas nav svētdiena vai svētku diena, sākot ar nākamo mēnesi pēc depozīta izvietošanas mēneša un depozīta termiņa beigās. Ikmēneša procenti tiek izmaksāti bankas operāciju dienas slēgšanas beigās. 

Līgumsods par pirmstermiņa noguldījuma izņemšanu, saņemot bankas piekrišanu par izņemšanu, ir 2% gadā no izņemamās summas par katru atlikušo dienu līdz depozīta termiņa beigām (līgumiem, kas noslēgti līdz 2018.gada 23.augustam) vai 2.5% no izmaksājamās summas un visi aprēķinātie, uzkrātie procenti par izmaksājamo summu (līgumiem, kas noslēgti 2018.gada 23.augustā vai vēlāk).

Informācija pa tālruni 67041129 vai 67011412.

Prēmiju depozīts

Termiņnoguldījums ar iespēju saņemt nopelnītos procentus katru mēnesi

Noguldījuma summa EUR

1

500000

Depozīta termiņš

Depozīta nosaukums
Likme
Ienākumi
Kopā
Prēmiju depozīts
Depozītu likmes