Papildu finansējums

AS “PNB Banka” piedāvā klientiem iespēju iegūt papildu finansējumu pret vērtspapīru ķīlu.

Piesaistot papildu finansējumu, AS “PNB Banka” klientiem ir iespēja iegādāties vērtspapīrus par summu, kas vairākas reizes pārsniedz viņu ieguldīto summu, t.i. nepiesaistot 100% kapitāla, kas nepieciešami darījuma nodrošināšanai. Proporcionāli pieaug arī investīciju ienesīguma potenciāls, jo investīciju rezultātā gūtā peļņa pilnībā pieder klientam, bet par bankas līdzekļu izmantošanu klients maksā mērenus procentus.

 

Papildu finansējuma piesaistīšanas iespējas:

  • REPO darījumi
  • Maržinālā kreditēšana

Papildu finansējumu var iegūt, izmantojot REPO darījumus. REPO darījumu var veikt vienas darba dienas ietvaros un tas ir ļoti efektīvs līdzeklis, kā ātri piesaistīt kredītresursus. Iespēja veikt REPO darījumus ir iekļauta mūsu brokeru pakalpojumu kompleksā. Maržinālā tirdzniecība ir pieejama klientiem, kas izmanto interneta tirdzniecības pakalpojumus.

Ieniesīguma palielināšanas

Piekļuve ir tikai profesionāliem klientiem

Pievilcīgas procentu likmes un finansējuma %

Kuponu un dividenžu saņemšana no ieķīlātajiem vērtspapīriem

Plaša vērtspapīru izvēle finansējumam

Tūlītēja likviditāte

REPO darījumi

REPO darījumi jau sen ir populārs veids, kā aizņemties naudas līdzekļus pret vērtspapīru ķīlu. Klientam piederošie vērtspapīri var ne tikai nest peļņu, bet tos var arī izmantot kā nodrošinājumu, lai saņemtu aizdevumu. REPO darījums – darījums, kur uz noteiktu laiku ar atpirkšanas pienākumu nākotnē (atpirkšanas datums) klients pārdod (pārdošanas cena) AS “PNB Banka” noteiktu skaitu vērtspapīrus, atpērkot tos par iepriekš noteikto cenu (atpirkšanas cena).

REPO darījumu nosacījumi

Klienta ieguldījuma darījums REPO darījums
Emitents Obligācija A Emitents Obligācija A
Rating BB Rating BB
Termiņš 25.09.2017 Termiņš 25.09.2017
Kuponu likme 7.88% Kuponu likme 7.88%
Cena 100% Cena 100%
HC 0% HC 30%
Bankas aizdevums 0% Bankas aizdevums 70%
Tirdzniecības apjoms, USD 300 000 Tirdzniecības apjoms, USD 1 000 000
Tirdzniecības maksa 0.08% -240 Tirdzniecības maksa 0.08% -800
Bankas aizdevums - Bankas aizdevums 700 000
Klienta ieguldījums 300 000 Klienta ieguldījums 300 000
Aizdevuma likme, %   Aizdevuma likme, % 3.50%
Aizdevuma maksa gadā, USD - Aizdevuma maksa gadā, USD (24 500)
Kupons gadā USD 23 640 Kupons gadā USD 78 800
Klienta peļņa, USD 23 640 Klienta peļņa, USD 53 500
Klienta peļņa, % * 7.80% Klienta peļņa, % * 17.83%

 

Maržinālā kreditēšana (kredītpleca nodrošināšana)

Maržinālā kreditēšana (kredītpleca nodrošināšana)
Veicot darījumus AS “PNB Banka” elektroniskajās platformās, klientam ir iespēja izmantot kredītplecu darījumiem ar noteiktām akcijām. Sniegtā kredītpleca apjomu un maržinālo akciju sarakstu nosaka darījumu partneris. Par maržinālā aizdevuma izmantošanu klientam tiks piemērota papildu komisija.
Lai saņemtu papildu informāciju, sazinieties ar AS “PNB Banka” Brokeru nodaļu pa telefonu +37167011561 vai elektronisko pastu broker@pnbbanka.eu.