Noguldījumi

Ieguldiet brīvos naudas līdzekļus kontā un veidojiet uzkrājumu

Maksimālais depozīts

Noguldiet uz dažādiem termiņiem ar fiksētu procentu likmi un ļaujiet naudai pelnīt!

Prēmiju depozīts

Ieguldiet uz noteiktu termiņu ar fiksētu procentu likmi un saņemiet procentu ienākumus katru mēnesi!

Vienas dienas depozīts

Piemērots risinājums, ja vēlaties ieguldīt lielāku summu uz īsu termiņu!

Subordinētais noguldījums

Ieguldiet PNB Bankas subordinētajā kapitālā ar augstākām procentu likmēm!

Krājkonts

Veidojiet finanšu uzkrājumus nākotnei vai lielākam pirkumam un papildiniet noguldījuma summu jebkurā laikā!

Noguldījuma kalkulators

Noguldījuma summa EUR

1

10000

Depozīta termiņš

Depozīta nosaukums
Likme
Ienākumi
Kopā
Maksimālais
Prēmiju depozīts
Krājkonts
Depozītu likmes