Maksājumi

PNB Bankas norēķinu pakalpojumi - ātri un kvalitatīvi!

PNB Banka saviem klientiem piedāvā ātrus un kvalitatīvus pakalpojumus – no norēķinu konta atvēršanas līdz maksājumu operāciju veikšanai:

Maksājumi eirozonā

Maksājumi Eiropas Ekonomikas zonā (eirozonā) ir maksājumi uz Eiropas Ekonomikas zonas valstim par īpaši izdevīgajiem tarifiem.

Maksājumi bankas ietvaros

 Maksājumi bankas ietvaros ir tādi, kur gan nosūtītājs, gan saņēmējs ir PNB Banka klients.  

Starptautiskie maksājumi

Pateicoties plašam un efektīvam korespondentbanku tīklam, garantējam maksājuma uzdevumu precīzu un ātru izpildi.