Starptautiskie maksājumi

PNB Banka piedāvā starptautisko maksājumu veikšanu visā pasaulē. Pateicoties plašam un efektīvam korespondentbanku tīklam un maksājumu automātiskai apstrādei, garantējam maksājuma uzdevumu precīzu un ātru izpildi. 

 

Svarīga informācija par maksājumiem:

  • Ja pārvedums tiek veikts uz valsti, kurā ir pieņēmti IBAN (International Bank Account Number) standarti, ir jānorāda pareizs saņēmēja IBAN, pretējā gadījumā var būt noteikta papildus komisijas maksa par pārveduma manuālu apstrādi (NON-STP charges). IBAN pareizību iespējams pārbaudīt, noformējot maksājuma uzdevumu InternetBanka.
  • Nosūtītājam jānorāda maksājuma uzdevuma mērķis, līguma, pavadzīmes numurs un datums. Maksājuma detaļas jāaizpilda saņēmējam saprotamā valodā, jo banka netulko klienta dotos norādījumus.
  • Ja pārvedums tiek veikts kādā no NVS valstu valūtā (RUB, UAH, BYR), tad maksājuma uzdevumu labāk aizpildīt krievu valodā, lai izvairītos no iespējamajās papildus komisijas un kavējumiem.
  • Norādot komisiju (OUR) pārveduma noformēšanas laikā, nosūtītājs apmaksā visas starpniekbankas un saņēmējbankas komisijas, lai nesamazinātu pārveduma summu. Saņēmēja bankas vai starpniekbankas papildus komisija tiek norakstīta bezakceptā kārtībā no nosūtītāja konta pēc saņēmēja bankas vai starpniekbankas pieprasījuma saņēmšanas.
  • Norādot komisiju (SHA), nosūtītājs apmaksā PNB BankaS noteikto komisiju. Visas iespējamās papildus komisijas maksas starpniekbankas un saņēmēja banka noraksta no pārveduma summas.

 

Par starptautisko maksājumu noformēšanu juaņu valūtā (CNY)

 

Par starptautisko maksājumu noformēšanu uz Ukrainu (saņēmēja konts IBAN formātā)

 

Par starptautisko maksājumu noformēšanu uz Apvienotajiem Arābu Emirātiem (AAE)

Par ierobežojumiem izejošajiem maksājumiem Moldovas Republikā

Ar šo informējam, ka sakarā ar PNB Bankas korespondentbanku maksājumu veikšanas politiku tiek ieviesti ierobežojumi maksājumiem Moldovas Republikā.

Ar 01.10.2015 izejošie maksājumi jebkurā valūtā Moldovas Republikas bankās, kas adresēti saņēmējiem – uzņēmumiem, kas reģistrēti samazinātās vai atvieglotās nodokļu aplikšanas zonās (ārzonās), netiks izpildīti.

Savukārt maksājumi, kas adresēti saņēmējiem – uzņēmumiem, kas nav reģistrēti samazinātās vai atvieglotās nodokļu aplikšanas zonās (ārzonās), un kuru konti ir atvērti EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca un ProCredit Bank Moldovas Republikā, – tiks izpildīti parastā kārtībā, bez ierobežojumiem.

Lai nodrošinātu Jūsu biznesa netraucētu darbību, iesakām Jums pārrunāt ar Jūsu kontrahentiem jautājumus, kas saistīti ar viņu kontu atvēršanu norādītajās Moldovas bankās.

Ja rodas kādi jautājumi, lūgums griezties pie Jūsu klientu menedžera.