Pakalpojumu veids Tarifs EUR
1. Importa akreditīvi  
    - akreditīva atvēršana

- ja akreditīvs tiek nodrošināts ar Finanšu ķīlu PNB Bankā - 0,2 % (min. 300 EUR)

- ja akreditīvs tiek nodrošināts ar citu ķīlu - pēc vienošanās (min. 500 EUR)

    - dokumentu apmaksa 0,2 % (min. 200 EUR)
    - nosacījumu maiņa 100 EUR
    - komisija par kļūdainiem dokumentiem 100 EUR par katru dokumentu lotu
    - atcelšana vai termiņa beigas bez izmantošanas 100 EUR
2. Eksporta akreditīvi  
    - akreditīva paziņošana 0,2 % (min. 300 EUR, maks. 3000 EUR)
    - dokumentu pārbaude 0,2% (min. 300 EUR)
    - dokumentu iepriekšēja pārbaude 100 EUR par katru dokumentu lotu
    - akreditīva izmaiņu paziņošana 100 EUR
    - akreditīva izmaksa bez dokumentiem 0,2 % (min. 200 EUR)
    - akreditīva pārvedums 0,2 % (min. 200 EUR)
    - asignējuma vēstules noformēšana 0,2 % (min. 200 EUR)
    - komisija par kļūdainiem dokumentiem 100 EUR par katru dokumentu setu
    - apstiprinājums pēc vienošanās
3. Konsultācija 100 EUR stundā, t.sk. PVN
4. Citi pakalpojumi  
    - akreditīva parauga sagatavošana 100 EUR
    - kurjerpasta pakalpojumi pēc faktiskām izmaksām, bet ne mazāk kā 50 EUR
    - faksa nosūtīšana 5 EUR (par 1 lpp.)
    - izziņas par dokumentārām operācijām, t.sk. no bankas arhīva, pēc auditora pieprasījumiem 50 EUR t.sk. PVN (par katru izziņu)
    - SWIFT 25 EUR t.sk. PVN (par katru ziņojumu)