Automātiskā konta papildināšana

Pakalpojumu veids Tarifs
1. Automātiskā norēķinu vai karšu konta papildināšana PNB internetbankā vai T-Banka sistēmā 1 EUR par katru maksājumu
2. Automātiskā norēķinu vai karšu konta papildināšana, ja pakalpojums pieteikts pie bankas operatora 30 EUR mēnesī