Krājkonts

Valūta Noguldījuma summa Likme
EUR jebkura 0.1%
USD jebkura 0.1%

Maksimālais depozīts

  Noguldījuma summa 3
mēneši
6
mēnešiem
9
mēnešiem
1
gads
13
mēnešiem
14
mēnešiem
15
mēnešiem
18
mēnešiem
2
gadi
3
gadi
4
gadi
5
gadi
EUR No 200 0.03% 0.1% 0.4% 0.7% 0.8% 0.9% 0.95% 1.1% 1.3% 1.3% 1.3% 1.7%
USD No 200 0.01% 0.05% 0.35% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.55% 1.6% 1.6% 1.7% 1.85%

Prēmiju depozīts

  Noguldījuma summa 6
mēnešiem
9
mēnešiem
1
gads
18
mēnešiem
2
gadi
3
gadi
4
gadi
5
gadi
EUR No 200 0.1% 0.4% 0.7% 1.09% 1.28% 1.22% 1.26% 1.63%
USD No 200 0.01% 0.35% 1.39% 1.54% 1.58% 1.56% 1.64% 1.77%

Subordinētais noguldījums

  Procentu maksājumi 5
gadi
6
gadi
7
gadi
10
gadi
EUR Procentu maksājumi - katru menēsi 2.35% 2.5% 2.7% 2.9%
EUR Procentu maksājumi - katru gadu 2.45% 2.55% 2.75% 3%
EUR Procentu maksājumi - noguldījuma termiņa beigās 2.75% 3% 3.35% 4%
USD Procentu maksājumi - katru menēsi 2.35% 2.5% 2.6% 2.9%
USD Procentu maksājumi - katru gadu 2.45% 2.55% 2.7% 3%
USD Procentu maksājumi - noguldījuma termiņa beigās 2.75% 2.75% 3.25% 4%

OVERNIGHT

Currency 1 darba diena
Noguldījuma valūta un minimālā summa - pēc vienošanās Procentu likme pēc vienošanās