Pakalpojumu veids Tarifs EUR
1. Bankas izdotās garantijas  
- garantijas noformēšana un izsniegšana

- ja garantija tiek nodrošināta ar Finanšu ķīlu PNB Bankā - 150 EUR

- ja garantija tiek nodrošināta ar citu ķīlu - pēc vienošanās

- komisija par garantijas izmantošanu

- ja garantija tiek nodrošināta ar Finanšu ķīlu PNB Bankā - 1 % gadā, min. 100 EUR par pilnu vai nepilnu mēnesi (summām līdz 5000 EUR - min. 75 EUR)

- ja garantija tiek nodrošināta ar citu ķīlu - pēc vienošanās

- garantijas nosacījumu maiņa 100 EUR (par katru izmaiņu)
- garantijas atsaukšana 100 EUR
- komisija par avansa atmaksas garantijas administrēšanu 100 EUR
- Beneficiāra maksājuma prasības apstrāde 0,2 % no prasības summas (min. 150 EUR)
2. Garantijas, kas ir saņemtas par labu klientam  
- paziņošana bez bankas atbildības 0,2% no summas (min. 300 EUR, max. 3000 EUR)
- Beneficiāra pretenziju izskatīšana 0,2 % no prasības summas (min. 150 EUR)
3. Konsultācija 100 EUR stundā, t.sk. PVN
4. Citi pakalpojumi  
- garantijas vai apliecinājuma vēstules parauga sagatavošana un saskaņošana 100 EUR
- apliecinājuma vēstules izsniegšana

- ja apliecinājuma vēstule tiek nodrošināta ar Finanšu ķīlu PNB Bankā – 1 % gadā, min. 100 EUR par pilnu vai nepilnu mēnesi (summām līdz 5000 EUR – min. 75 EUR)

- ja apliecinājuma vēstule tiek nodrošināta ar citu ķīlu – pēc vienošanās

- kurjerpasta pakalpojumi pēc faktiskām izmaksām, bet ne mazāk kā 50 EUR
- faksa nosūtīšana 5 EUR (par 1 lpp.)
- izziņas par dokumentārām operācijām, t.sk. no bankas arhīva, pēc auditoru pieprasījumiem u.c. 50 EUR t.sk. PVN (par katru izziņu)
- SWIFT  25 EUR t.sk. PVN (par katru ziņojumu)