Pakalpojumu veids Tarifs
1. Pieslēgšana sistēmai bezmaksas
2. Abonēšanas maksa par sistēmas izmantošanu (mēnesī) 30 EUR
3. Identifikācijas tabulas izsniegšana/aizvietošana 5 EUR
4. DigiPass ierīces izsniegšana/aizvietošana  
- DigiPass GO3 10 EUR
- DigiPass 270 70 EUR
5. DigiPass 270 ierīces atbloķēšana 10 EUR
6. DigiPass aizvietošana, ja konstatēts ierīces tehniskais defekts bezmaksas
7. SMS-PIN (noformēšana un lietošana) bezmaksas
8. Lietotāju pilnvaru ierobežošana 5 EUR par katru identifikācijas ierīci lietotājam ar ierobežotām pilnvarām
9. SWIFT paziņojuma kopijas saņemšana
- ja SWIFT paziņojums saņemts/aizsūtīts pēc iepriekšējā mēneša 1. datuma bezmaksas
- ja SWIFT paziņojums saņemts/aizsūtīts pirms iepriekšējā mēneša 1. datuma bezmaksas