Pakalpojumu veids Tarifs EUR
1. Importa inkaso  
    - dokumentu un inkaso uzdevuma saņemšana un paziņošana 0,2% (min. 100 EUR)
    - inkaso uzdevuma atcelšana 50 EUR
2. Eksporta inkaso  
    - dokumentu pieņemšana uz inkaso 0,2% (min. 100 EUR)
    - eksporta inkaso atsaukšana 50 EUR
    - tratas izdošana pret apmaksu 50 EUR
3. Konsultācija par starptautiskās tirdzniecības finansēšanas operācijām 100 EUR stundā, t.sk. PVN
4. Teleksa / SWIFT ziņojums 25 EUR t.sk. PVN (par katru ziņojumu)
5. Pasta izmaksas pēc faktiskām izmaksām, bet ne mazāk kā 50 EUR