Maksājumi eiro valūtā EEZ ietvaros

Komisijas veids: SHA
Saņēmēja kontam jābūt IBAN formātā
Saņēmēja bankām jābūt norādīts SWIFT/BIC kods. Pretējā gadījumā saņēmēja banka un starpniekbanka var ieturēt papildus komisijas.
Eiropas Ekonomikas zonas valstis: Islande, Norvēģija, Lihtenšteina un 28 ES valstis: Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Īrija, Itālija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija.

 

Pārveduma tips PNB Bankas komisijas
Standarta pārvedums (elektroniskā veidā) tiek veikts nākošajā bankas dienā pēc maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienas (T+1) 35 EUR
Izpildes laiks ir spēkā, ja maksājuma uzdevums saņemts līdz 18:00 (Latvijas laiks)
Steidzamais pārvedums (elektroniskā veidā) tiek veikts maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienā (T) 45 EUR
Izpildes laiks ir spēkā, ja maksājuma uzdevums saņemts līdz 12:00 (Latvijas laiks)
Ekspress pārvedums* tiek veikts ārpuskārtas maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienā (T) 55 EUR
Izpildes laiks ir spēkā, ja maksājuma uzdevums saņemts līdz 17:30 (Latvijas laiks)
Papīra veida pārveduma apstrādāšana 10 EUR
EUR pārskaitījumi uz citu banku Latvijā un EEZ ietvaros (ar iemaksu skaidrā naudā) 0.5% no summas (min 3 EUR)
 
* Maksājumiem par summām, kas pārsniedz 500,000 EUR un kuras tiek nosūtītas pēc plkst. 16:00, ir nepieciešama iepriekšēja saskaņošana ar banku līdz plkst. 16:30.
 

 

Maksājumi eiro valūtā ārpus EEZ

Pārveduma veids Komisijas izdevumus sedz PNB Bankas komisija Iespējamā papildkomisija
Standarta pārvedums tiek veikts nākošajā bankas dienā pēc maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienas bankā (Т+1) Saņēmējs 45 EUR Starpniekbankas ietur no pārveduma summas
Maksātājs 55 EUR* Tiek ieturēta no klienta konta pēc starpniekbankas pieprasījuma
Izpildes laiks ir spēkā, ja maksājuma uzdevums saņemts līdz 18:00 (Latvijas laiks)
Steidzamais pārvedums tiek veikts maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienā (Т) Saņēmējs 55 EUR Starpniekbankas ietur no pārveduma summas
Maksātājs 65 EUR* Tiek ieturēta no klienta konta pēc starpniekbankas pieprasījuma
Izpildes laiks ir spēkā, ja maksājuma uzdevums saņemts līdz 12:00 (Latvijas laiks)
Ekspress pārvedums ** tiek veikts ārpuskārtas maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienā (Т) Saņēmējs 65 EUR Starpniekbankas ietur no pārveduma summas
Maksātājs 75 EUR* Tiek ieturēta no klienta konta pēc starpniekbankas pieprasījuma
Izpildes laiks ir spēkā, ja maksājuma uzdevums saņemts līdz 17:30 (Latvijas laiks)
Papīra veida pārveduma apstrādāšana 10 EUR  
 
* Iespējamas papildkomisijas pārvedumiem gadījumā, ja korespondentbankas komisijas sedz maksātājs
** Maksājumiem par summām, kas pārsniedz 500,000 EUR un kuras tiek nosūtītas pēc plkst. 16:00, ir nepieciešama iepriekšēja saskaņošana ar banku līdz plkst. 16:30.
 

 

Papildus pakalpojumi un tarifi

Pakalpojumu veids Komisija
1. Izejošā maksājuma atsaukšana, rekvizītu maiņa, izmeklēšana 50 EUR + faktiskas izmaksas
2. Ienākošā pārveduma atgriešana 30 EUR
3. Iekšbankas pārvedumu nestandarta izmeklēšana 30 EUR
4. Ienākošo maksājumu rekvizītu noskaidrošana (komisija no maksājuma summas tiks ņemta klienta konta līdzekļu ieskaitīšanas brīdī) 30 EUR
5. Komisija par maksājuma atbilstības riska pārbaudi 100 EUR
6. Papildu komisija par izejoša pārskaitījuma veikšanu juridiskai personai (jebkurā valūtā), izņemot iekšbankas pārskaitījumus

Komisija piemērojama, ja pārskaitījuma saņēmēja-juridiskās personas reģistrācijas valsts normatīvie akti neparedz pienākumu juridiskai personai sagatavot un iesniegt attiecīgās valsts pārraudzības institūcijām finanšu pārskatus, tai skaitā gada finanšu pārskatus, par savu darbību
1% no pārskaitījuma summas (min 500 EUR)
7. Papildu komisija par ienākoša pārskaitījuma summas ieskaitīšanu Klienta kontā no juridiskas personas (jebkurā valūtā), izņemot iekšbankas paskaitījumus

Komisija piemērojama, ja pārskaitījuma nosūtītāja-juridiskās personas reģistrācijas valsts normatīvie akti neparedz pienākumu juridiskai personai sagatavot un iesniegt attiecīgās valsts pārraudzības institūcijām finanšu pārskatus, tai skaitā gada finanšu pārskatus, par savu darbību
500 EUR par pārskaitījumu