Vispārējie noteikumi seifu apkalpošanai

Pakalpojuma veids Tarifs
Līgumsods par atslēgas nozaudēšanu vai sabojāšanu (piemērojams par katru atslēgu) 100 EUR
Maksa par seifa atvēršanu piespiedu kārtā (pēc klienta iniciatīvas, ja nozaudēta seifa atslēga, vai pēc PNB Bankas iniciatīvas) 230 EUR (t.sk.PVN)
Maksa par seifa satura uzglabāšanu seifa atvēršanas gadījumā pēc PNB Bankas iniciatīvas (mēnesī) 70 EUR (t.sk. PVN)
Maksa par seifa satura izsniegšanu
Piemērojams, ja klienta nomātais seifs atvērts pēc Bankas iniciatīvas līdz 31.12.2018. (ieskaitot)
pēc vienošanās (min EUR 100, t.sk. PVN)