Starptautiskie maksājumi

Pārvedumi USD

Pārveduma veids Komisijas izdevumus sedz PNB Bankas komisija Iespējamā papildkomisija
Parastais pārvedums tiek veikts otrajā bankas dienā pēc maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienas bankā (Т+2) Saņēmējs 95 EUR Starpniekbankas ietur no pārveduma summas
Maksātājs 120 EUR Tiek ieturēta no klienta konta pēc starpniekbankas pieprasījuma
Izpildes laiks ir spēkā, ja maksājuma uzdevums saņemts līdz 18:00 (Latvijas laiks)
Standarta pārvedums tiek veikts nākošajā bankas dienā pēc maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienas bankā (Т+1) Saņēmējs 120 EUR Starpniekbankas ietur no pārveduma summas
Maksātājs 140 EUR Tiek ieturēta no klienta konta pēc starpniekbankas pieprasījuma
Izpildes laiks ir spēkā, ja maksājuma uzdevums saņemts līdz 18:00 (Latvijas laiks)
Steidzamais pārvedums tiek veikts maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienā (Т) Saņēmējs 140 EUR Starpniekbankas ietur no pārveduma summas
Maksātājs 170 EUR Tiek ieturēta no klienta konta pēc starpniekbankas pieprasījuma
Izpildes laiks ir spēkā, ja maksājuma uzdevums saņemts līdz 14:30 (Latvijas laiks)
Ekspress pārvedums * tiek veikts 2 stundu laikā maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienā (Т) Saņēmējs 170 EUR Starpniekbankas ietur no pārveduma summas
Maksātājs 190 EUR Tiek ieturēta no klienta konta pēc starpniekbankas pieprasījuma
Izpildes laiks ir spēkā, ja maksājuma uzdevums saņemts līdz 15:30 (Latvijas laiks)
Papīra veida pārveduma apstrādāšana 10 EUR  

* lai izpildītu maksājuma rīkojumu pēc 15:30 ir nepieciešams veikt iepriekšējo saskaņošanu ar banku. Atteikuma gadījumā banka 1 stundas laikā no maksājuma rīkojuma saņemšanas brīža informē klientu par tā izpildi standarta kārtībā

 

Pārvedumi NVS valstu valūtā

Pārveduma veids PNB Bankas komisija
Parastais pārvedums Krievijas rubļos un pārējo NVS valstu valūtās tiek veikts otrajā bankas dienā pēc maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienas bankā (Т+2) 25 EUR
Izpildes laiks ir spēkā, ja maksājuma uzdevums saņemts līdz 18:00 (RUB), pārējās NVS valūtas līdz 18:00 (Latvijas laiks)
Standarta pārvedums Krievijas rubļos un pārējo NVS valstu valūtās tiek veikts nākošajā bankas dienā pēc maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienas bankā (Т+1) 35 EUR
Izpildes laiks ir spēkā, ja maksājuma uzdevums saņemts līdz 18:00 (RUB), pārējās NVS valūtas līdz 12:00 (Latvijas laiks)
Steidzamais pārvedums (ja norēķinu kārtība atbilstošā valūtā paredz steidzamo pārvedumu)* tiek veikts maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienā (Т) ** 45 EUR
Izpildes laiks ir spēkā, ja maksājuma uzdevums saņemts līdz 12:00 (RUB), pārējās NVS valūtas līdz 12:00 (Latvijas laiks)
Ekspress parvedums *** RUB valuta pārvedums tiek veikts ārpuskārtas, maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienā (Т) 65 EUR
Izpildes laiks ir spēkā, ja maksājuma uzdevums saņemts līdz 15:00, ziemas laikā līdz 14:00 (Latvijas laiks)
Papīra veida pārveduma apstrādāšana 10 EUR

* Maksājuma uzdevums tiek uzskatīts par pieņemtu, ja no klientu norēķinu konta tiek norakstīti maksājuma uzdevumā norādītie naudas līdzekļi
** Pārvedumiem krievijas rubļos - ziemas laikā, līdz 11:00 pēc Latvijas laika
*** Visiem maksājumiem, kuras tiek nosūtītas pēc plkst. 12:00, ir nepieciešama iepriekšēja saskaņošana ar banku līdz plkst. 13:00, ziemas laikā - līdz 12:00 (Latvijas laiks)

 

Pārvedumi citā valūtā

Pārveduma veids Komisijas izdevumus sedz PNB Bankas komisija Iespējamā papildkomisija
Standarta pārvedums tiek veikts otrajā bankas dienā pēc maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienas bankā (Т+2) Saņēmējs 60 EUR Starpniekbankas ietur no pārveduma summas
Maksātājs 70 EUR Tiek ieturēta no klienta konta pēc starpniekbankas pieprasījuma
Izpildes laiks ir spēkā, ja maksājuma uzdevums saņemts līdz 18:00 (Latvijas laiks)
Steidzamais pārvedums (ja norēķinu kārtība atbilstošā valūtā paredz steidzamo pārvedumu)* tiek veikts nākošajā bankas dienā pēc maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienas bankā (Т+1) Saņēmējs 70 EUR Starpniekbankas ietur no pārveduma summas
Maksātājs 80 EUR Tiek ieturēta no klienta konta pēc starpniekbankas pieprasījuma
Izpildes laiks ir spēkā, ja maksājuma uzdevums saņemts līdz 14:00 (Latvijas laiks)
Papīra veida pārveduma apstrādāšana 10 EUR  

* Maksājuma uzdevums tiek uzskatīts par pieņemtu, ja no klientu norēķinu konta tiek norakstīti maksājuma uzdevumā norādītie naudas līdzekļi
** Iespējamas papildkomisijas pārvedumiem gadījumā, ja korespondentbankas komisijas sedz maksātājs

 

Pārvedumi CNY

Pārveduma veids Komisijas izdevumus sedz PNB Bankas komisija
Standarta pārvedums tiek veikts pēc iepriekšējas saskaņošanas ar banku, sākot ar otro bankas dienu pēc maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienas bankā (Т+2) Saņēmējs 60 EUR*
Maksātājs 70 EUR*

* Iespējamas papildkomisijas pārvedumiem gadījumā, ja korespondentbankas komisijas sedz maksātājs

 

Pārvedumi AED

Pārveduma veids Komisijas izdevumus sedz PNB Bankas komisija
Standarta pārvedums tiek veikts pēc iepriekšējas saskaņošanas ar banku, sākot ar trešo bankas dienu pēc maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienas bankā (Т+3) Saņēmējs 60 EUR*
Maksātājs 70 EUR*

* Iespējamas papildkomisijas pārvedumiem gadījumā, ja korespondentbankas komisijas sedz maksātājs

 

Papildus pakalpojumi un tarifi

Pakalpojumu veids Komisija
1. Izejošā maksājuma atsaukšana, rekvizītu maiņa, izmeklēšana 50 EUR + faktiskas izmaksas
2. Ienākošā pārveduma atgriešana 30 EUR
3. Iekšbankas pārvedumu nestandarta izmeklēšana 30 EUR
4. Ienākošo maksājumu rekvizītu noskaidrošana (komisija no maksājuma summas tiks ņemta klienta konta līdzekļu ieskaitīšanas brīdī) 30 EUR
5. Komisija par maksājuma atbilstības riska pārbaudi 100 EUR
6. Papildu komisija par izejoša pārskaitījuma veikšanu juridiskai personai (jebkurā valūtā), izņemot iekšbankas pārskaitījumus

Komisija piemērojama, ja pārskaitījuma saņēmēja-juridiskās personas reģistrācijas valsts normatīvie akti neparedz pienākumu juridiskai personai sagatavot un iesniegt attiecīgās valsts pārraudzības institūcijām finanšu pārskatus, tai skaitā gada finanšu pārskatus, par savu darbību
1% no pārskaitījuma summas (min 500 EUR)
7. Papildu komisija par ienākoša pārskaitījuma summas ieskaitīšanu Klienta kontā no juridiskas personas (jebkurā valūtā), izņemot iekšbankas paskaitījumus

Komisija piemērojama, ja pārskaitījuma nosūtītāja-juridiskās personas reģistrācijas valsts normatīvie akti neparedz pienākumu juridiskai personai sagatavot un iesniegt attiecīgās valsts pārraudzības institūcijām finanšu pārskatus, tai skaitā gada finanšu pārskatus, par savu darbību
500 EUR par pārskaitījumu