Maksājumi

Izmantojiet savu norēķinu kontu PNB Bankā ātriem un drošiem vietējiem un starptautiskiem maksājumiem.

Maksājumi eirozonā

Maksājumi Eiropas Ekonomikas zonā (eirozonā) ir maksājumi uz Eiropas Ekonomikas zonas valstim par īpaši izdevīgajiem tarifiem.

Maksājumi bankas ietvaros

 Maksājumi bankas ietvaros ir tādi, kur gan nosūtītājs, gan saņēmējs ir PNB Banka klients.  

Starptautiskie maksājumi

Pateicoties plašam un efektīvam korespondentbanku tīklam, garantējam maksājuma uzdevumu precīzu un ātru izpildi.