Kartes, kuras vairs netiek izsniegtas

Pakalpojumu veids Cirrus Maestro Mastercard® Gold Mastercard® Platinum
1. Maksa par kartes/papildus kartes lietošanu gadā 50 EUR 150 EUR 300 EUR
2. Kartes konta ar neaktīvo karti apkalpošana* 20 EUR
3. Maksa par pirkumiem
- Latvijā un ārzemēs - 0.5 bezmaksas
- pie tirgotājiem (sk. pielikumu) - 1% no darījuma (min. 2 EUR)
4. Maksa par skaidras naudas izņemšanu:
- PNB Bankas POS-terminālos ar karti 2% (min. 5 EUR)
- PNB Bankaā no kartes konta, neizmantojot karti 2% (min. 5 EUR)
- bankomātos, t.sk. PNB Bankas bankomātos, un citu banku POS-terminālos 2.5% (min. 5 EUR)
5. Maksājums no kartes konta Saskaņā ar maksājumu tarifiem
6. Komisijas maksa par kartes ārpuskārtas apmaiņu 10 EUR 50 EUR 100 EUR
7. Ķīlas depozīta minimālā summa - 5000 EUR 10000 EUR
8. Ķīlas depozīta gada procentu likme saskaņā ar spēkā esošām depozītu likmēm
9. Kredīts (% no izvietota depozīta) - 80% 50%
10. Komisijas maksa par automātisku kartes konta papildināšanu (mēnesī) 10 EUR
11. Maksa par kartes steidzamu izgatavošanu (8 darba stundu laikā) 30 EUR
12. Maksa par dalību Priority Pass programmā - bezmaksas
13. Maksa par Priority Pass kartes ārpuskārtas apmaiņu - 25 EUR
14. Maksa par vienu vizīti vienam cilvēkam Priority Pass Lounge (atpūtas zonā) lidostā - 27 USD
15. Komisijas maksa par bilances pieprasījumu bankomātos 0,40 EUR
16. Valūtas konvertācijas uzcenojums ** 2,5%

* maksa tiek ieturēta gadījumā, ja kartes derīguma termiņš ir beidzies, kā arī ja nav samaksāta gada/mēneša maksa par kartes lietošanu kartes nozaudēšanas, nozagšanas, bojāšanas gadījumā vai tās darbība ir apturēta citu iemeslu dēļ, un klientam nav izsniegta jauna norēķinu karte.
** Valūtas konvertācijas uzcēnojums tiek piemērots darījumiem ar karti gadījumos, ja darījuma valūta atšķiras no kartes konta valūtas, no kura tiek norākstīti līdzekļi.

1Naudas summas virs USD 15 000 vai EUR 10 000 vai tā ekvivalents citās valūtās (izņemot USD) jāpiesaka vienu darba dienu iepriekš līdz plkst. 15:00 jebkurā Bankas klientu apkalpošanas centrā vai izmantojot Kontaktu centru vai internetbanku InternetBanka.

 

 

Pakalpojumu veids Visa Electron Visa Gold Visa Platinum VISA Business
1. Maksa par kartes/papildus kartes lietošanu gadā 50 EUR 150 EUR 300 EUR 80 EUR
2. Kartes konta ar neaktīvo karti apkalpošana* 20 EUR
3. Maksa par pirkumiem
- Latvijā un ārzemēs 0.5 bezmaksas
- pie tirgotājiem (sk. pielikumu) 1% no darījuma (min. 2 EUR)
4. Maksa par skaidras naudas izņemšanu:
- PNB Bankas POS-terminālos ar karti 2,5% (min. 5 EUR)
- PNB Bankaā no kartes konta, neizmantojot karti 2% (min. 5 EUR)
- bankomātos, t.sk. PNB Bankas bankomātos, un citu banku POS-terminālos 2.5% (min. 5 EUR)
5. Maksājums no kartes konta Saskaņā ar maksājumu tarifiem
6. Komisijas maksa par kartes ārpuskārtas apmaiņu 10 EUR 50 EUR 100 EUR 30 EUR
7. Ķīlas depozīta minimālā summa - 5000 EUR 10000 EUR 2000 EUR
8. Ķīlas depozīta gada procentu likme saskaņā ar spēkā esošām depozītu likmēm
9. Kredīts (% no izvietota depozīta) - 80% 50% 80%
10. Komisijas maksa par automātisku kartes konta papildināšanu (mēnesī) 10 EUR
11. Maksa par kartes steidzamu izgatavošanu (8 darba stundu laikā) 30 EUR
12. Maksa par dalību Priority Pass programmā - bezmaksas -
13. Maksa par Priority Pass kartes ārpuskārtas apmaiņu - 25 EUR -
14. Maksa par vienu vizīti vienam cilvēkam Priority Pass Lounge (atpūtas zonā) lidostā - 27 USD -
15. Komisijas maksa par bilances pieprasījumu bankomātos 0,40 EUR
16. Valūtas konvertācijas uzcenojums ** 2,5%

* maksa tiek ieturēta gadījumā, ja kartes derīguma termiņš ir beidzies, kā arī ja nav samaksāta gada/mēneša maksa par kartes lietošanu kartes nozaudēšanas, nozagšanas, bojāšanas gadījumā vai tās darbība ir apturēta citu iemeslu dēļ, un klientam nav izsniegta jauna norēķinu karte.
** Valūtas konvertācijas uzcēnojums tiek piemērots darījumiem ar karti gadījumos, ja darījuma valūta atšķiras no kartes konta valūtas, no kura tiek norākstīti līdzekļi.

1Naudas summas virs USD 15 000 vai EUR 10 000 vai tā ekvivalents citās valūtās (izņemot USD) jāpiesaka vienu darba dienu iepriekš līdz plkst. 15:00 jebkurā Bankas klientu apkalpošanas centrā vai izmantojot Kontaktu centru vai internetbanku InternetBanka.