Korporatīvajiem klientiem, LR rezidentiem

 
Uzņēmumiem - LR rezidentiem, kuru sastāvā vismaz viens no dalībniekiem (akcionāriem) un/vai patiesā labuma guvējiem un/vai pārstāvjiem nav LR rezidents un/vai viens no dalībniekiem (akcionāriem) - juridiskām personām ir reģistrēta ārpus LR, Bankai ir tiesības piemērot standarta tarifus klientu juridisko personu LR nerezidentu apkalpošanai.