Pakalpojumu veids Tarifs
1. Maksa par kartes izsniegšanu bezmaksas
2. Maksa par kartes konta atvēršanu bezmaksas
3. Maksa par kartes lietošanu 1 EUR mēnesī*
4. Maksa par pirkumiem (t.sk. internetā)
- Latvijā bezmaksas
- ārzemēs 0,5% no pirkuma summas
- pie tirgotājiem (sk. pielikumu) 1% no darījuma (min. 2 EUR)
5. Maksa par skaidras naudas izmaksu
- PNB Bankas bankomātos (Raiņa bulv.11, Prūšu iela 2B, Rīga) 2 pirmās transakcijas - bezmaksas,
1%, min. 1.50 EUR (sākot ar 3-šo transakciju)
- PNB Bankas POS-terminālos ar karti EUR valūtā
- Citu banku bankomātos Latvijā un ārzemēs
līdz 700 EUR viena transakcija mēnesī - bez maksas
virs 700 EUR- 1% min. 1.50 EUR no summas, kas pārsniedz 700 EUR
visām pārējām mēnesī veiktajām transakcijām tiek piemērota komisijas maksa 1% no summas, min. 1.50 EUR

Komisija tiek ieturēta mēneša, kad darījuma summa ir norakstīta no klienta kartes konta, pēdējā darba dienā

(sk. pielikumā paskaidrojošo materiāls par kārtību kā tiek ieturēta komisija par skaidras naudas izņemšanu PNB Bankas POS-terminālos ar karti un bankomātos Latvijā un ārzemēs)
- citu banku POS-terminālos Latvijā un ārzemēs 2%, min. 3 EUR
- PNB Bankā no kartes konta, neizmantojot karti
- EUR Saskaņā ar tarifiem Operācijas ar skaidru naudu
6. Procenti par Atļauta kredīta izmantošanu 23%** gadā no iztērētā Atļautā kredīta summas
7. Minimālā ikmēneša atmaksas summa no izmantotās Atļautā kredīta summas 5%
8. Līgumsods par piešķirtā kredīta pārtēriņu dienā (tiek aprēķināts sākot ar dienu, kurā tas ir izveidojies) 0,167% dienā
9. Līgumsods par katru ikmēneša maksājuma nokavējuma dienu (uz ikmēneša maksas apjomu) 0,25% dienā
10. Maksa par kartes aktivizāciju pēc nobloķēšanas sakarā ar noteikumu pārkāpumu 15,00 EUR
11. Maksa par ārpuskārtas apmaiņu, ja karte pazaudēta vai sabojāta 15,00 EUR
12. Maksa par kartes steidzamu izgatavošanu (8 darba stundu laikā) 21,34 EUR
13. Maksa par atskaites saņemšanu
- pa pastu Latvijā 2,13 EUR
- pa e-pastu bezmaksas
- saņemot PNB Bankas filiālē 0,71 EUR
14. Papildu atskaites sagatavošana 1,42 EUR
15. Maksa par pārskaitījumu no Elkor kartes konta Norēķinu konta tarifi
16. Komisijas maksa par bilances pieprasījumu citu banku bankomātos 0,28 EUR
17. Maksa par norēķinu kartes glabāšanu PNB Bankas klientu apkalpošanas vietā, sākot ar 4.mēnesi, kopš norēķinu kartes izgatavošanas (mēnesī) 0,20 EUR
18. Katra konta apkalpošana, ja klients neaktīvs (papildmaksa)*** 1 EUR mēnesī
19. Konta bilances pieprasījums PNB Bankas bankomātā Bezmaksas
20. Kartes PIN koda maiņa PNB Bankas bankomātā Bezmaksas
21. Kartes PIN koda atbloķēšana PNB Bankas bankomātā Bezmaksas
22. Dokumentu pārbaude privātpersonai konta atvēršanai ar Uzturēšanās atļauju EUR 25

 

* Klientiem, kuri noformējuši ELKOR kredītkarti līdz 21.04.2016, šādi tarifi ir spēkā ar š.g. 21.maiju.
** Ja Atļautais kredīts tiek dzēsts līdz nākamā mēneša 25. datumam, tiek piemērota 0% likme. Ja kartes parāds netiek dzēsts, tad tiek piemērota 23% likme gadā no iztērētā Atļautā kredīta summas par visu periodu, sākot no pirmās Atļautā kredīta lietošanas dienas
*** Klients uzskatāms par neaktīvu, ja nevienā no pēdējiem 4 kalendārajiem mēnešiem nevienā klienta norēķinu un/vai karšu kontā Bankā nav veiktas vismaz 3 (trīs) debeta operācijas mēnesī (neskaitot debeta operācijas, kas saistītas ar Bankas komisijas maksu ieturēšanu) un/vai nav ieskaitīta alga, pensija un/vai pabalsts bezskaidrā naudā, un/vai ja klientam nav noformēts neviens no šādiem pakalpojumiem – depozīts, investīciju konts, maržinālais konts, noformēts kredīts un tā atmaksa nav kavēta vairāk par 5 dienām, Komunālo maksājumu komisijas priekšapmaksas karte