Pakalpojuma veids Tarifs
Dokumentu izskatīšana komplekta noformēšanai bez maksas
Komplekta lietošanas maksa mēnesī1 4 EUR
Komplektā ietverti šādi produkti, pakalpojumi:
Konts (noformēšana un apkalpošana)  
Norēķinu karte Mastercard® Gold (izsniegšana un lietošana) ar kredīta limitu (bezprocentu kredītlimita atmaksas periods līdz pat 55 dienām)  
Internetbanka (noformēšana un lietošana)  
Internetbankas autorizācijas rīks SMS-PIN (noformēšana un lietošana)  
SMS-Banka  
Pārskaitījumi Internetbankā 2 (pārskaitījumi EUR Eiropas Ekonomiskās Zonas ietvaros)  
Ceļojuma apdrošināšana kartes īpašniekam un viņa ģimenei  
Atmaksa par pirkumiem, kas veikti restorānos, bāros vai specializētos dzērienu veikalos visā pasaulē 2%3 no pirkumu summas
Maksa par skaidras naudas izmaksu
- PNB Bankas bankomātos (Raiņa bulv.11, Prūšu iela 2B, Rīga) bez maksas
- PNB Bankas POS-terminālos ar karti EUR valūtā 2% no summas, (min. 3.00 EUR)
- Citu banku bankomātos Latvijā un ārzemēs 2%, min. 3 EUR
- PNB Bankas POS-terminālos ar karti USD valūtā 0,4% no summas
- Citu banku POS-terminālos Latvijā un ārzemēs 2%, min. 3 EUR
- PNB Bankā no kartes konta, neizmantojot karti Saskaņā ar tarifiem Operācijas ar skaidru naudu
Konta bilances pieprasījums PNB Bankas bankomātā bez maksas
Konta bilances pieprasījums citu banku bankomātos 0.28 EUR
Kartes PIN koda maiņa PNB Bankas bankomātā bez maksas
Kartes PIN koda atbloķēšana PNB Bankas bankomātā (no 01.05.2017) bez maksas
Norēķinu kartes saņemšana pa pastu bez maksas
Norēķinu kartes saņemšana Bankas Klientu apkalpošanas vietā 2.00 EUR
Maksa par papildu kartes izsniegšanu un lietošanu (bērnam no 7 gadiem līdz 17 gadiem (ieskaitot)) bez maksas
Maksa par papildu kartes izsniegšanu un lietošanu bez maksas
Papildu pakalpojumi
KASKO noformēšana pie PNB Apdrošināšanas Brokera 15% atlaide no apdrošinātāja noteiktās standarta cenas
Ceļojuma apdrošināšanas noformēšana pie PNB Apdrošināšanas Brokera 20% atlaide no apdrošinātāja noteiktās standarta cenas
Ceļojuma apdrošināšana no Compensa bez maksas
Atlaide šādiem produktiem (noformējot produktu klientu apkalpošanas vietā):
  • maksai par valūtas maiņu (konvertāciju);
  • maksai par Patēriņa kredīta noformēšanu un izsniegšanu;
  • Īpašuma apdrošināšanas, Nelaimes gadījumu apdrošināšanas polises iegādei
10% atlaide no standarta cenas
Atlaide OCTA polises iegādei 5% atlaide no standarta cenas
Automātiskā rēķinu apmaksa (par katru veikto pārskaitījumu) 0,28 EUR4 / 0,18 EUR5
Papildpieskaitījums pie procentu likmes, ja depozīts tiek noformēts uz termiņu no 13 mēnešiem +0.10% punkti
 
Maksas par citiem pakalpojumiem (norēķinu kartes lietošana, pārskaitījumu veikšana u.c.), ko Banka sniedz Klientam un kas nav iekļauti komplektā, Klients maksā saskaņā ar standarta pakalpojumu tarifiem.
 
1Komplekta lietošanas mēneša maksa tiek ieturēta mēneša pirmajā darba dienā par esošo kalendāro mēnesi. Ja komplekts tiek noformēts līdz mēneša 15. datumam, maksa par komplekta lietošanu pirmo reizi tiek ieturēta nākamajā mēneša pirmajā darba dienā. Ja komplekts tiek noformēts pēc mēneša 15. datuma, maksa par komplekta lietošanu pirmo reizi tiek ieturēta aiznākamajā mēneša pirmajā darba dienā.
 
2Maksā par komplekta lietošanu nav iekļauti pārskaitījumi www.rekini.lv esošu rēķinu apmaksai. Par šādu pārskaitījumu veikšanu tiek ieturēta maksa kā par žiro maksājumu.
 
3Naudas atmaksu par mēnesī veiktajiem pirkumiem ar Mastercard® Gold karti Banka ieskaita norēķinu kartes kontā nākamā mēneša laikā. Aktuālo naudas atmaksas likmi un nosacījumus varat apskatīt bankas mājaslapā https://pnbbanka.eu/lv. Banka, ievērojot Bankas pakalpojumu tarifos noteikto likmi un nosacījumus, veic naudas atmaksu, kā arī aprēķina un pārskaita LR valsts budžetā nodokļus, ievērojot likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un citos nodokļu piemērošanu regulējošo normatīvo aktu prasības.
 
4Pārskaitījums, ja pakalpojuma starpnieks ir AS „Fitek”.
 
5 Pārskaitījums "LIVAS KTV" SIA.

 

Lai nodrošinātu Klientam iespēju novērtēt pakalpojumu komplekta tarifu priekšrocības, piedāvājam šādu uzskatāmu salīdzinājumu:

 

Produkts Zelta komplekta tarifa sadalījums pa produktiem Tarifi, izvēloties lietot komplektā ietvertos pakalpojumus atsevišķi
Norēķinu karte Mastercard® Gold ar kartes kontu 0.80 EUR 4 EUR par izsniegšanu (vienreizēja maksa) un 6 EUR par lietošanu (mēnesī)
Internetbanka ar SMS-PIN lietošanu 1.50 EUR bez maksas
EUR pārskaitījumi PNB Internetbankā 1.50 EUR 0.36 EUR par maksājumu
SMS-Bankas īsziņas par izmaiņām kontā 0.20 EUR 0.10 EUR par vienu īsziņu
Kopējās komplekta izmaksas 4 EUR 7.28 EUR
(mēnesī veicot 3 maksājumus un saņemot 2 SMS-Bankas īsziņas)