Komplekts Ikdienai

Nerēķiniet ikdienas naudas pārskaitījumu komisijas un izmantojiet kredītkartes sniegtās iespējas, ja nepieciešami papildu līdzekļi neparedzētiem izdevumiem!

Karte ar kredītlimitu pirkumiem

Norēķinu karte Standard Mastercard ar kredītlimitu neplānotiem vai lielākiem pirkumiem

Internetbanka ar Google Authenticator

Internetbanka PNB ar ērtu autorizācijas rīku Google Authenticator

Bezmaksas eiro pārskaitījumi

Eiro pārskaitījumi bez maksas internetbankā (EEZ ietvaros)

Atlaides apdrošināšanai

Atlaides īpašuma apdrošināšanai, nelaimes gadījumu apdrošināšanas un OCTA polises iegādei

Cenrādis

Pakalpojuma veids Tarifs

Dokumentu izskatīšana komplekta noformēšanai

bez maksas

Komplekta lietošanas maksa mēnesī

1.50 EUR 1

 

1Tāda maksa tiek piemērota, ja iepriekšējā kalendārā mēneša laikā Klients ir veicis kopskaitā ne mazāk par 5 Bankas operācijām. Tiek uzskaitītas šādas Bankas operācijas: pārskaitījumi no komplektam piesaistītā konta (aktivitātē netiek ieskaitīti pārskaitījumi, kas veikti viena Klienta ietvaros Bankā), maksājumi ar norēķinu karti par precēm un pakalpojumiem, skaidras naudas izņemšana bankomātā ar norēķinu karti, kas piesaistīta komplektam. Par datumu, kad veikti norēķini ar karti, uzskatāms datums, kad Klienta konts debetēts par norēķinu summu.

 

Pilns cenrādis