Bērnu krājkonts

Garantēts uzkrājums jūsu bērna nākotnei

Ja vēlaties izveidot uzkrājumu savam bērnam, izvēlieties Bērnu krājkontu - visu noguldījuma summu kopā ar uzkrātajiem procentiem jūsu bērns saņems, sasniedzot pilngadību!

Iespēja izvēlēties minimālo summu

Noguldījuma minimālā summa nav noteikta

% tiek pieskaitīti pamatsummai reizi gadā

Aprēķināto procentu izmaksa notiek vienu reizi gadā līdz bērna 18 gadu vecuma sasniegšanai, ieskaitot tos Bērnu krājkontā

Papildiniet skaidrā vai bezskaidrā naudā

Papildināt Bērnu krājkontu var jebkurā laikā internetbankā vai bankas klientu apkalpošanas centros

Naudu saņem bērns, sasniedzot pilngadību

Krājkonts tiek atvērts uz bērna vārda, un trešo personu piekļūšana uzkrājumam ir ierobežota

...vēl daži ieguvumi un nosacījumi

  • Noguldījuma valūta – EUR, USD
  • Noguldījuma termiņš – uz laiku līdz bērna 18 gadu vecuma sasniegšanai
  • Mainīga procentu likme
  • Noformēt Bērna krājkontu var jebkurā bankas klientu apkalpošanas centrā: 

bērna vecāki, līdzi ņemot pasi un bērna dzimšanas apliecību

 

aizbildnis, līdzi ņemot savu pasi, bērna dzimšanas apliecību (kur redzams ieraksts par vecākiem), bērna pasi (ja ir izsniegta) un bāriņtiesas lēmumu par aizbildņa iecelšanu vai tiesas spriedumu par adopcijas apstiprināšanu

Bērnu krājkonts

Garantēts uzkrājums jūsu bērna nākotnei

Noguldījuma summa EUR

1

500000

Depozīta termiņš

Depozīta nosaukums
Likme
Ienākumi
Kopā
Maksimālais
Prēmiju depozīts
Krājkonts
Depozītu likmes