Garantijas

Nodrošiniet līguma saistību izpildi savos starptautiskajos darījumos.

Bankas garantija ir viens no saistību izpildes veidiem, kad banka galvo par klientu un apņemas veikt maksājumu galvojuma saņēmējam.

 

Priekšrocības

  • Piemērota gadījumiem, ja pārdevējs nav pārliecināts par pircēja maksātspēju
  • Garantiju var izmantot kā alternatīvu, ja darījuma saistību izpildei tiek pieprasīts nodrošinājums naudas summas veidā vai arī tiek pieprasīts naudas summas nodrošinājums

Pieejamie pakalpojumi

  • Garantiju izsniegšana par labu vietējiem un ārvalstu saņēmējiem – bankas klientu darījumu partneriem
  • Garantiju, ko izsniegušas ārvalstu bankas par labu PNB Bankas klientiem, paziņošana
  • Pieprasījuma gadījumā – maksājuma prasības apstrāde

Dokumenti, kas nepieciešami garantijas izsniegšanai

  • Pieteikums garantijas izsniegšanai
  • Uzņēmuma pilnvarotā pārstāvja pase vai eID karte 
  • Informācija par darījumu vai konkursu
  • Ja nodrošinājums nav naudas segums kontā vai depozītā, papildus jāiesniedz:

Finanšu pārskati par pēdējiem diviem gadiem  un operatīvie rezultāti (iekļaujot debitoru un kreditoru konta atšifrējumu)

- Informāciju par nodrošinājumu

- Citi dokumenti pēc bankas pieprasījuma

Kā pieteikt garantiju?

1

Vienojieties ar partneri par garantiju

Parakstiet līgumu vai saņemiet konkursa nolikumu, kurā paredzēta garantijas iesniegšana

2

Iesniedziet pieteikumu

Aizpildiet garantijas pieteikumu atkarībā no nodrošinājuma veida un iesniedz to kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem bankā

3

Noslēdziet līgumu un noformējiet nodrošinājumu

Noslēdziet līgumu ar banku par garantijas apkalpošanu un līgumu par nodrošinājumu (naudas segums, kredītlīnija vai nodrošinājums pret kustamo/nekustamo īpašumu un tml.) 

4

Saņemiet garantiju

Garantijas vēstule tiek izsniegta klientam vai, izmantojot S.W.I.F.T. sistēmu, nosūtīta ārzemju bankai tās turpmākai nodošanai saņēmējam

Pieteikties konsultācijai

Cenrādis

Noformēšana un izsniegšana 150 EUR
Komisija par izmantošanu  1% gadā (min.100 EUR mēnesī).

 

Pilns cenrādis uzņēmumiem