Norēķinu karšu kredītu nosacījumi

Pakalpojuma veids Maestro/Visa Electron Mastercard® Business/Visa Business Mastercard® Gold/Visa Gold Mastercard® Platinum/Visa Platinum
1. Ķīlas depozīta minimālā summa - 2000 EUR 5000 EUR 10000 EUR
2. Ķīlas depozīta gada procentu likme saskaņā ar spēkā esošām depozītu likmēm
3. Kredīts (% no izvietota depozīta) - 80% 80% 50%
4. Procenti par Atļauta kredīta lietošanu gadā - 24% 24% 24%
5. Līgumsods par Neatļauta kredīta lietošanu gadā 44% 44% 44% 44%
6. Līgumsods par nokavējumu gadā 44% 44% 44% 44%