Norēķinu karšu apkalpošana

Sākot ar 2016. gada 1. jūliju netiek izsniegtas VISA sistēmas kartes.

Pakalpojumu veids Mastercard® Business Mastercard® Business Gold Mastercard® Business Platinum
1. Maksa par pamatkartes/papildkartes izsniegšanu 80 EUR 150 EUR 300 EUR
2. Maksa par pamatkartes/papildkartes lietošanu gadā 80 EUR 150 EUR 300 EUR
3. Kartes konta ar neaktīvo karti apkalpošana* 20 EUR mēnesī
4. Maksa par pirkumiem
- Latvijā un ārzemēs bezmaksas
- pie tirgotājiem (sk. pielikumu) 1% no darījuma (min. 2 EUR)
5. Maksa par skaidras naudas izņemšanu**:
- PNB Bankas POS-terminālos ar karti 2% (min. 5 EUR)
 
- PNB Bankaā no kartes konta, neizmantojot karti 2% (min. 5 EUR)
- bankomātos, t.sk. PNB Bankas bankomātos, un citu banku POS-terminālos 2% (min. 5 EUR)
6. Maksājums no kartes konta Saskaņā ar maksājumu tarifiem
7. Komisijas maksa par kartes ārpuskārtas apmaiņu 30 EUR bezmaksas bezmaksas
8. Komisijas maksa par automātisku kartes konta papildināšanu (mēnesī) 10 EUR
9. Maksa par kartes steidzamu izgatavošanu (8 darba stundu laikā) 30 EUR bezmaksas bezmaksas
10. Komisijas maksa par bilances pieprasījumu bankomātos 0,40 EUR
11. Valūtas konvertācijas uzcenojums *** 2,5%
12. Ķīlas depozīta minimālā summa - 5000 EUR 10000 EUR
13. Ķīlas depozīta gada procentu likme - saskaņā ar spēkā esošām depozītu likmēm
14. Kredīts (% no izvietota depozīta) - 80% 50%
15. Maksa par Priority Pass kartes ārpuskārtas apmaiņu - 25 EUR
16. Fast Track pakalpojums Starptautiskajā Lidostā «Rīga»1 - Iekļauts1

* Maksa tiek ieturēta gadījumā, ja kartes derīguma termiņš ir beidzies, kā arī ja nav samaksāta gada/mēneša maksa par kartes lietošanu kartes nozaudēšanas, nozagšanas, bojāšanas gadījumā vai tās darbība ir apturēta citu iemeslu dēļ, un klientam nav izsniegta jauna norēķinu karte.

** Naudas summas virs USD 15 000 vai EUR 10 000 vai tā ekvivalents citās valūtās (izņemot USD) jāpiesaka vienu darba dienu iepriekš līdz plkst. 15.00 jebkurā Bankas klientu apkalpošanas centrā vai izmantojot Klientu informācija atbalsta dienestu vai internetbanku InternetBanka.

*** Valūtas konvertācijas uzcenojums tiek piemērots darījumiem ar karti gadījumos, ja darījuma valūta atšķiras no kartes konta valūtas, no kura tiek norakstīti līdzekļi.

 

1 Masterсard® Platinum turētājam - divi bezmaksas kuponi viena kalendārā mēneša laikā. Komisijas maksa par turpmākajiem pasūtītiem kuponiem (kalendāra mēneša laikā) – 8.50 EUR. Aprēķinātā komisijas maksa par iepriekšējā mēnesī pasūtītiem kuponiem tiek iekasēta piecu darbadienu laikā pēc pārskata mēneša. Kupona derīguma termiņš – viens gads kopš iegādes datuma.