Operācijas ar skaidru naudu

Pakalpojumu veids Tarifs
1. Skaidras naudas iemaksa  
1.1. Skaidras naudas iemaksa savā krājkontā, depozītu, norēķinu vai karšu kontā***
- EUR (līdz 7 500 EUR dienā) 0,50 EUR
- EUR (virs 7 500 EUR dienā) 5 EUR + 0,1% no summas virs 7 500 EUR
- USD (līdz 10 000 USD dienā) 0,50 EUR
- USD (virs 10 000 USD dienā) 5 EUR + 0,2% no summas virs 10 000 USD
- CAD, CHF, DKK, GBP, JPY, NOK, SEK, AUD, RUB 0,50 EUR + 0,5% no summas
1.2. Skaidras naudas iemaksa cita klienta krājkontā, depozītu, norēķinu vai karšu kontā PNB Bankā
- EUR (līdz 7 500 EUR dienā) 1 EUR
- EUR (virs 7 500 EUR dienā) 5 EUR + 0,1% no summas virs 7 500 EUR
- USD (līdz 10 000 USD dienā) 1 EUR
- USD (virs 10 000 USD dienā) 5 EUR + 0,2% no summas virs 10 000 USD
- CAD, CHF, DKK, GBP, JPY, NOK, SEK, AUD, RUB 1 EUR + 0,5% no summas
1.3. Monētu (EUR) apstrāde iemaksai norekinu/ karšu konta, valutas mainai, parskaitijumiem, komunaliem maksajumiem vai izmaksai no konta
- līdz 50 monētām bezmaksas
- par katru nākamo iemaksu (līdz 50 monētām) 1 EUR
2. Skaidras naudas izmaksa no norēķinu konta / no norēķinu karšu  
- USD1 - līdz 15 000 dienā - 0,5% no summas (min. 5 USD)
 
- virs 15 000 dienā ar iepriekšējo pieteikšanu - 0,5% no summas (min. 5 USD)
 
- virs 15 000 dienā bez iepriekšējas pieteikšanas (atbilstoši filiāles / norēķinu grupas iespējām) - 1% no summas
 
- EUR1 - līdz 10 000 dienā - 0,2% no summas (min. 3 EUR)
 
- virs 10 000 dienā ar iepriekšējo pieteikšanu - 0,2% no summas (min. 2 EUR)
 
- virs 10 000 dienā bez iepriekšējas pieteikšanas (atbilstoši filiāles / norēķinu grupas iespējām) - 0,5% no summas
 
- CAD, CHF, DKK, GBP, JPY, NOK, SEK, AUD, RUB1 - līdz summai, kas ir ekvivalenta 10 000 EUR dienā - 0,5% no summas (min. 5 EUR)
 
- virs summas, kas ir ekvivalenta 10 000 EUR dienā ar iepriekšējo pieteikšanu - 0,5% no summas (min. 5 EUR)
 
- virs summas, kas ir ekvivalenta 10 000 EUR dienā bez iepriekšējas pieteikšanas (atbilstoši filiāles / norēķinu grupas iespējām) - 1% no summas
 
3. Skaidras naudas izmaksa no depozīta konta  
3.1. Skaidras naudas izmaksa no depozīta konta saskaņā ar p.2 - Skaidras naudas izmaksa no norēķinu konta
3.2. Skaidras naudas izmaksa no depozīta konta pims depozīta līguma termiņa beigām saskaņā ar p.2 - Skaidras naudas izmaksa no norēķinu konta, kā arī tiek ieturēts līgumsods par pirmstermiņa līguma izbeigšanu
4. Skaidras naudas izmaksa no krājkonta saskaņā ar p.2 - Skaidras naudas izmaksa no norēķinu konta
4.1. Brīdinot PNB Banka 7 kalendārās dienas pirms izmaksas saskaņā ar p.2 - Skaidras naudas izmaksa no norēķinu konta
4.2. Neievērojot 7 kalendāro dienu brīdinājuma termiņu saskaņā ar p.2 - Skaidras naudas izmaksa no norēķinu konta, kā arī tiek ieturēts līgumsods par izmaksu bez iepriekšēja brīdinājuma
5. Skaidras naudas izmaksa no norēķinu karšu konta  
5.1. Izmaksa no PNB Banka norēķinu kartēm izmantojot POS-terminālu saskaņā ar norēķinu karšu apkalpošanas tarifiem
5.2. Izmaksa no citu banku norēķinu kartēm (USD, EUR) 2% no summas
6. Skaidras naudas maksājumi un pārskaitījumi:  
- žiro maksājumi 2 EUR
7. Netīru, bojātu banknošu, līdz 2004.g. apgrozībā izlaistu 50 GBP banknošu vai no 1974. līdz 1990.gadam apgrozībā izlaistu ASV dolāru banknošu pieņemšana 5% no summas
8. Naudas apmaiņa mainot nominālu  
- EUR banknošu apmaiņa pret cita nomināla banknotēm 0,5% (min. 1,50 EUR)
- ārzemju valūtas banknošu apmaiņa pret cita nomināla banknotēm 0,5% (min. 1,50 EUR)
9. Maksa par valūtas maiņu (konvertāciju) saskaņā ar PNB BankaS kursu 1 EUR
10. Skaidras naudas izmaksas elektroniskā pieteikuma apstrāde 1 EUR

* Konta atvēršanas dienā skaidras naudas iemaksa norēķinu vai karšu kontā ir bezmaksas

Ārzemju valūtu monētas nepieņem un neizmaksā

Šie tarifi tiek piemēroti arī komersantiem, individuālā darba veicējiem un individuāli praktizējošām personām

1Naudas summas virs USD 15 000 vai EUR 10 000 vai tā ekvivalents citās valūtās (izņemot USD) jāpiesaka vienu darba dienu iepriekš līdz plkst. 14:00 jebkurā bankas klientu apkalpošanas centrā vai izmantojot Kontaktu centru vai internetbanku InternetBanka. Veicot skaidras naudas pieprasījumu, banka ieturēs Tarifos noteikto komisijas maksu 50% apmērā, savukārt, atlikusī komisijas maksa tiks ieturēta skaidras naudas saņemšanas brīdī.

 

Gadījumā, ja pieteiktā nauda summa netiek izņemta vai tiek izņemta mazāka summa, samaksātā komisija netiks atmaksāta.