Kartes, kuras vairs netiek izsniegtas

Kartes, kuras vairs netiek izsniegtas

Pakalpojumu veids VISA Electron / Maestro VISA Classic VISA Gold VISA Platinum
1. Maksa par kartes lietošanu mēnesī 0,60 EUR 1 EUR 6 EUR 18 EUR
2. Maksa par papildu kartes izsniegšanu 2 EUR 2 EUR 2 EUR 2 EUR
3. Maksa par papildu kartes lietošanu mēnesī 0,60 EUR 1 EUR 6 EUR 18 EUR
4. Maksa par pirkumiem
- Latvijā un ārzemēs bezmaksas
- pie tirgotājiem (sk. pielikumu) 1% no darījuma (min. 2 EUR)
5. Maksa par skaidrās naudas izņemšanu
PNB Bankas bankomātos (Raiņa bulv.11, Prūšu iela 2B, Rīga) 2 pirmās transakcijas - bezmaksas,
1%, min. 1.50 EUR (sākot ar 3-šo transakciju)
1%, min 1.50 EUR
PNB Bankas POS-terminālos ar karti EUR valūtā līdz 700 EUR viena transakcija mēnesī - bez maksas;
virs 700 EUR- 1% min. 1.50 EUR no summas, kas pārsniedz 700 EUR;
visām pārējām mēnesī veiktajām transakcijām tiek piemērota komisijas maksa 1% no summas, min. 1.50 EUR

Komisija tiek ieturēta mēneša, kad darījuma summa ir norakstīta no klienta kartes konta, pēdējā darba dienā

(sk. pielikumā paskaidrojošo materiāls par kārtību kā tiek ieturēta komisija par skaidras naudas izņemšanu PNB Bankas POS-terminālos ar karti un bankomātos Latvijā un ārzemēs)
līdz 1500 EUR mēnesī – bez maksas;
 
virs 1500 EUR mēnesī – 0,2% no summas, kas pārsniedz 1500 EUR
Citu banku bankomātos Latvijā un ārzemēs 2%, min 3 EUR
PNB Bankas POS-terminālos ar karti USD valūtā 0,4% no summas
Citu banku POS-terminālos Latvijā un ārzemēs 2%, min 3 EUR
PNB Bankā no kartes konta, neizmantojot karti Saskaņā ar tarifiem Operācijas ar skaidru naudu
6. Komisijas maksa par kartes ārpuskārtas apmaiņu* 5,69 EUR 14,23 EUR
7. Atļautā kredīta summa Pēc vienošanās
8. Procenti par atļauta kredīta izmantošanu gadā no iztērētās Atļautā kredīta summas 26% 22% 22% 22%
9. Minimālā ikmēneša atmaksas summa no izmantotās Atļautā kredīta summas 100% 100% 100% 100%
10. Norēķinu diena Mēneša pēdējā kalendārā diena
11. Līgumsods par Neatļauto kredītu dienā (tiek aprēķināts sākot ar dienu, kurā tas ir izveidojies) 0.122%
12. Līgumsods par katru ikmēneša maksājuma nokavējuma dienu 0.122%
13. Ķīlas depozīta minimālā summa - pēc vienošanās
14. Ķīlas depozīta gada procentu likme saskaņā ar spēkā esošām depozītu likmēm
15. Kredīts (% no izvietota depozīta) - līdz 4500 EUR pēc vienošanās
16. Komisijas maksa par automātisku kartes konta papildināšanu 8,54 EUR
17. Maksa par kartes steidzamu izgatavošanu (8 darba stundu laikā) 14,23 EUR
18. Maksa par pārskata nosūtīšanu pa pastu 1,42 EUR
19. Vienreizēja maksa par multivalūtu kartes konta atvēršanu 7,11 EUR
20. Maksa par dalību Priority Pass programmā - bezmaksas
21. Maksa par Priority Pass kartes ārpuskārtas apmaiņu - 21,34 EUR
22. Maksa par vienu vizīti vienam cilvēkam Priority Pass Lounge (atpūtas zonā) lidostā - 27 USD
23. Komisijas maksa par bilances pieprasījumu citu banku bankomātos 0,28 EUR
24. Valūtas konvertācijas uzcenojums ** 2,5%
25. Maksa par norēķinu kartes glabāšanu PNB Bankas klientu apkalpošanas vietā, sākot ar 4.mēnesi, kopš norēķinu kartes izgatavošanas (mēnesī) 0,20 EUR
26. Katra konta apkalpošana, ja klients neaktīvs (papildmaksa) *** 1 EUR mēnesī
27. Konta bilances pieprasījums PNB Bankas bankomātā Bezmaksas
28. Kartes PIN koda maiņa PNB Bankas bankomātā Bezmaksas
29. Kartes PIN koda atbloķēšana PNB Bankas bankomātā Bezmaksas

 

* Komisijas maksa par kartes ārpuskārtas apmaiņu netiek piemērota, ja VISA sistēmas karte tiek apmainīta uz Mastercard® sistēmas karti komplekta ietvaros.
** Valūtas konvertācijas uzcenojums tiek piemērots darījumiem ar karti gadījumos, ja darījuma valūta atšķiras no kartes konta valūtas, no kuras tiek norakstīti līdzekļi.
*** Klients uzskatāms par neaktīvu, ja klientam 4 mēnešu laikā nevienā norēķinu un/vai karšu kontā Bankā nav veiktas 3 (trīs) debeta operācijas (neskaitot debeta operācijas, kas saistītas Bankas komisijas maksu ieturēšanu) un/vai nav ieskaitīta alga, pensija un/vai pabalsts bezskaidrā naudā, un/vai ja klientam nav noformēts neviens no šādiem pakalpojumiem – depozīts, investīciju konts, maržinālais konts, noformēts kredīts un tā atmaksa nav kavēta vairāk par 5 dienām, Komunālo maksājumu komisijas priekšapmaksas karte.

 

Mastercard® Standard Algas karte

Mastercard® Standard Algas karte netiek izsniegta no 15.12.2015.

Pakalpojumu veids Mastercard® Standard Algas karte
1. Maksa par kartes lietošanu mēnesī 0,80 EUR
2. Maksa par papildu kartes lietošanu mēnesī 0,80 EUR
3. Maksa par pirkumiem (t.sk. internetā)
- pie tirgotājiem (sk. pielikumu) 1% no darījuma (min. 2 EUR)
- pie pārējiem tirgotājiem bezmaksas
4. Maksa par skaidras naudas izņemšanu
- PNB Bankas bankomātos (Raiņa bulv.11, Prūšu iela 2B, Rīga) 1%, min. 1.50 EUR*
- PNB Bankas POS-terminālos ar karti
- Citu banku bankomātos Latvijā un ārzemēs
- EUR
līdz 700 EUR viena transakcija mēnesī - bez maksas;
virs 700 EUR- 1% min. 1.50 EUR no summas, kas pārsniedz 700 EUR;
visām pārējām mēnesī veiktajām transakcijām tiek piemērota komisijas maksa 1% no summas, min. 1.50 EUR

Komisija tiek ieturēta mēneša, kad darījuma summa ir norakstīta no klienta kartes konta, pēdējā darba dienā

(sk. pielikumā paskaidrojošo materiāls par kārtību kā tiek ieturēta komisija par skaidras naudas izņemšanu PNB Bankas POS-terminālos ar karti un bankomātos Latvijā un ārzemēs)

 

- USD 0,4% no summas
- citu banku POS-terminālos Latvijā un ārzemēs 2%, min. 3 EUR
- PNB Bankā no kartes konta, neizmantojot karti
- EUR, USD, GBP, RUB Saskaņā ar tarifiem Operācijas ar skaidru naudu
5. Komisijas maksa par kartes ārpuskārtas apmaiņu 5,69 EUR
6. Komisijas maksa par automātisku kartes konta papildināšanu 8,54 EUR
7. Maksa par kartes steidzamu izgatavošanu (8 darba stundu laikā) 14,23 EUR
8. Maksa par pārskata nosūtīšanu pa pastu 1,42 EUR
9. Vienreizēja maksa par multivalūtu kartes konta atvēršanu 7,11 EUR
10. Komisijas maksa par bilances pieprasījumu citu banku bankomātos 0,28 EUR
11. Valūtas konvertācijas uzcenojums ** 2,5%
12. Maksa par norēķinu kartes glabāšanu PNB Bankas klientu apkalpošanas vietā, sākot ar 4.mēnesi, kopš norēķinu kartes izgatavošanas (mēnesī) 0,20 EUR
13. Katra konta apkalpošana, ja klients neaktīvs (papildmaksa) *** 1 EUR mēnesī
14. Konta bilances pieprasījums PNB Bankas bankomātā Bezmaksas
15. Kartes PIN koda maiņa PNB Bankas bankomātā Bezmaksas
16. Kartes PIN koda atbloķēšana PNB Bankas bankomātā Bezmaksas

 

* izņemot Mastercard® Standard Algas kartes, kas atvērtas komplekta Unlimited ietvaros.
** Valūtas konvertācijas uzcenojums tiek piemērots darījumiem ar karti gadījumos, ja darījuma valūta atšķiras no kartes konta valūtas, no kura tiek norakstīti līdzekļi.
*** Klients uzskatāms par neaktīvu, ja klientam 4 mēnešu laikā nevienā norēķinu un/vai karšu kontā Bankā nav veiktas 3 (trīs) debeta operācijas (neskaitot debeta operācijas, kas saistītas Bankas komisijas maksu ieturēšanu) un/vai nav ieskaitīta alga, pensija un/vai pabalsts bezskaidrā naudā, un/vai ja klientam nav noformēts neviens no šādiem pakalpojumiem – depozīts, investīciju konts, maržinālais konts, noformēts kredīts un tā atmaksa nav kavēta vairāk par 5 dienām, Komunālo maksājumu komisijas priekšapmaksas karte.

 

VIVA Maestro karte

VIVA Maestro karte netiek izsniegta

Pakalpojumu veids VIVA Maestro
1. Mēneša maksa par kartes lietošanu 2 EUR
2. Mēneša maksa par papildu kartes lietošanu 2 EUR
3. Maksa par skaidras naudas izņemšanu
    - PNB Bankas bankomātos (Raiņa bulv.11, Prūšu iela 2B, Rīga) 2% no summas (min. 3 EUR)
    - PNB Banka POS-terminālos ar karti EUR valūtā 2.5% no summas (min. 4 EUR)
    - citās bankās un citu banku bankomātos Latvijā un ārzemēs 3% no summas (min. 4 EUR)
    - PNB Bankā no kartes konta, neizmantojot karti 2.5% no summas (min. 4 EUR)
    - Maksa par pārskaitījumu no kartes konta Norēķinu konta tarifi + 2% no summas (min. 3 EUR)
4. Maksa par pirkumiem (t.sk. internetā)
- Latvijā un ārzemēs bezmaksas
- pie tirgotājiem (sk. pielikumu) 1% no darījuma (min. 2 EUR)
5. Maksa par kartes ārpuskārtas nomaiņu, ja tā ir nozaudēta vai bojāta 15.00 EUR
6. Maksa par kartes steidzamu izgatavošanu (8 darba stundu laikā) 30.00 EUR
7. Maksa par atskaites saņemšanu
- pa pastu Latvijā 2,13 EUR
- pa e-pastu bezmaksas
- saņemot PNB Bankas filiālē 0,71 EUR
8. Papildu atskaites sagatavošana 1,42 EUR
9. Līguma noteikumu grozīšana (izņemot VIVA kartes Maksājuma datuma maiņu) 14,23 EUR
10. Komisijas maksa par bilances pieprasījumu citu banku bankomātos 0,28 EUR
11. Maksa par norēķinu kartes glabāšanu PNB Bankas klientu apkalpošanas vietā, sākot ar 4.mēnesi, kopš norēķinu kartes izgatavošanas (mēnesī) 0,20 EUR
12. Katra konta apkalpošana, ja klients neaktīvs (papildmaksa)* 1 EUR mēnesī
13. Konta bilances pieprasījums PNB Bankas bankomātā Bezmaksas
14. Kartes PIN koda maiņa PNB Bankas bankomātā Bezmaksas
15. Kartes PIN koda atbloķēšana PNB Bankas bankomātā Bezmaksas

 

* Klients uzskatāms par neaktīvu, ja klientam 4 mēnešu laikā nevienā norēķinu un/vai karšu kontā Bankā nav veiktas 3 (trīs) debeta operācijas (neskaitot debeta operācijas, kas saistītas Bankas komisijas maksu ieturēšanu) un/vai nav ieskaitīta alga, pensija un/vai pabalsts bezskaidrā naudā, un/vai ja klientam nav noformēts neviens no šādiem pakalpojumiem – depozīts, investīciju konts, maržinālais konts, noformēts kredīts un tā atmaksa nav kavēta vairāk par 5 dienām, Komunālo maksājumu komisijas priekšapmaksas karte.

 

Procentu likmes VIVA kartes kredītiem
1. Kredīts (% no vidējiem mēneša ienākumiem) līdz 300%
2. Ikmēneša maksājums (% no vidējiem mēneša ienākumiem) līdz 30%
3. Procenti par Atļauta kredīta izmantošanu kartēm, kas atvērtas līdz 15.05.2014 no 22% līdz 27% no iztērētā kredīta limita
4. Procenti par Atļauta kredīta izmantošanu kartēm, kas atvērtas sākot ar 16.05.2014 17,99% gadā no iztērētā kredīta limita
5. Uzlaboti procenti par Atļauta kredīta izmantošanu, kas atvērtas sākot ar 16.05.2014 16,99%* dagā no iztērētā kredīta limita
6. Līgumsods par Neatļauta kredīta izmantošanu 0,167%
7. Līgumsods par piešķirtā kredīta ikmēneša maksājuma kavējumu 0,25%

 

* Uzlabotā procentu likme var tikt piemērota gadījumā, ja klientam izpildās vismaz viens no zemāk norādītājiem nosacījumiem:
- klienta regulārie ikmēneša ienākumi tiek ieskaitīti PNB Bankas kontā ne mazāk kā 6 mēnešus;
- klienta pensija tiek ieskaitīta PNB Bankas kontā vai, noformējot karti, Bankā tiek iesniegts iesniegums VSAA par pensijas pārskaitīšanu AS PNB Banka kontā;
- klients ir pilnībā un/vai daļēji (50% apmērā) dzēsis kredītsaistības pret PNB Bankau un maksājuma kavējums par katru izsniegto kredītu atsevišķi visā kredīta termiņa laikā nepārsniedz 10 dienas un/vai klientam ir aktīva karte ar kredīta limitu ne mazāk kā 6 mēnešus un maksājuma kavējums atsevišķi par katru periodu nepārsniedz 10 dienas visā kredīta termiņa laikā;
- fiziska persona, kura nav PNB Bankas klients vai ir PNB Bankas klients, ir izmaksājusi 2 (divus) vai vairāk kredītus PNB Bankā vai citā kredītiestādē ar pieļautu ne vairāk kā vienu maksājuma kavējumu, kas nepārsniedza 60 dienas visā kredīta termiņa laikā.

 

INDIGO kredītkarte

INDIGO kredītkarte netiek izsniegta no 01.01.2017.

Pakalpojumu veids Tarifs
1. Maksa par kartes izsniegšanu 2 EUR
2. Maksa par papildu kartes izsniegšanu 2 EUR
3. Maksa par kartes lietošanu mēnesī 2 EUR
4. Maksa par papildu kartes lietošanu mēnesī 2 EUR
5. Maksa par pirkumiem (t.sk. internetā)
- Latvijā bezmaksas
- ārzemēs 0,5% no pirkuma summas
- pie tirgotājiem (sk. pielikumu) 1% no darījuma (min. 2 EUR)
6. Maksa par skaidras naudas izņemšanu  
    - PNB Bankas bankomātos (Raiņa bulv.11, Prūšu iela 2B, Rīga) 2% no summas (min. 3 EUR)
    - PNB Banka POS-terminālos ar karti EUR valūtā 2.5% no summas (min. 4 EUR)
    - citās bankās un citu banku bankomātos Latvijā un ārzemēs 3% no summas (min. 4 EUR)
    - PNB Bankā no kartes konta, neizmantojot karti 2.5% no summas (min. 4 EUR)
    - Maksa par pārskaitījumu no kartes konta Norēķinu konta tarifi + 2% no summas (min. 3 EUR)
7. Procenti par Atļauta kredīta izmantošanu kartēm, kas atvērtas līdz 15.05.2014. no 22% līdz 27% no iztērētā kredīta limita
8. Procenti par Atļauta kredīta izmantošanu kartēm, kas atvērtas sākot ar 16.05.2014. 17,99% gadā no iztērētā kredīta limita
9. Uzlaboti procenti par Atļauta kredīta izmantošanu kartēm, kas atvērtas sākot ar 16.05.2014. 16,99%* gadā no iztērētā kredīta limita
10. Minimālā ikmēneša atmaksas summa no izmantotās piešķirtā kredīta summas 5%
11. Līgumsods par Neatļauta kredīta izmantošanu 0,15% dienā
12. Līgumsods par piešķirtā kredīta minimālās summas atmaksas nokavējumu 0,167% dienā
13. Maksa par kartes aktivizāciju pēc nobloķēšanas sakarā ar noteikumu pārkāpumu 14,23 EUR
14. Maksa par ārpuskārtas apmaiņu, ja karte pazaudēta vai sabojāta 14,23 EUR
15. Maksa par kartes steidzamu izgatavošanu (8 darba stundu laikā) 21,34 EUR
16. Maksa par atskaites saņemšanu  
    - pa pastu Latvijā 2,13 EUR
    - pa e-pastu bezmaksas
    - saņemot PNB BankaS filiālē 0,71 EUR
17. Papildu atskaites sagatavošana 1,42 EUR
18. Komisijas maksa par bilances pieprasījumu citu banku bankomātos 0,28 EUR
19. Maksa par norēķinu kartes glabāšanu PNB Bankas klientu apkalpošanas vietā, sākot ar 4.mēnesi, kopš norēķinu kartes izgatavošanas (mēnesī) 0,20 EUR
20. Katra konta apkalpošana, ja klients neaktīvs (papildmaksa)** 1 EUR mēnesī
21. Konta bilances pieprasījums PNB Bankas bankomātā Bezmaksas
22. Kartes PIN koda maiņa PNB Bankas bankomātā Bezmaksas
23. Kartes PIN koda atbloķēšana PNB Bankas bankomātā Bezmaksas

 

* Uzlabotā procentu likme var tikt piemērota gadījumā, ja klientam izpildās vismaz viens no zemāk norādītājiem nosacījumiem:
- klienta regulārie ikmēneša ienākumi tiek ieskaitīti PNB Bankas kontā ne mazāk kā 6 mēnešus;
- klienta pensija tiek ieskaitīta PNB Bankas kontā vai, noformējot karti, Bankā tiek iesniegts iesniegums VSAA par pensijas pārskaitīšanu AS PNB Banka kontā;
- klients ir pilnībā un/vai daļēji (50% apmērā) dzēsis kredītsaistības pret PNB Bankau un maksājuma kavējums par katru izsniegto kredītu atsevišķi visā kredīta termiņa laikā nepārsniedz 10 dienas un/vai klientam ir aktīva karte ar kredīta limitu ne mazāk kā 6 mēnešus un maksājuma kavējums atsevišķi par katru periodu nepārsniedz 10 dienas visā kredīta termiņa laikā;
- fiziska persona, kura nav PNB Bankas klients vai ir PNB Bankas klients, ir izmaksājusi 2 (divus) vai vairāk kredītus PNB Bankā vai citā kredītiestādē ar pieļautu ne vairāk kā vienu maksājuma kavējumu, kas nepārsniedza 60 dienas visā kredīta termiņa laikā.
** Klients uzskatāms par neaktīvu, ja klientam 4 mēnešu laikā nevienā norēķinu un/vai karšu kontā Bankā nav veiktas 3 (trīs) debeta operācijas (neskaitot debeta operācijas, kas saistītas Bankas komisijas maksu ieturēšanu) un/vai nav ieskaitīta alga, pensija un/vai pabalsts bezskaidrā naudā, un/vai ja klientam nav noformēts neviens no šādiem pakalpojumiem – depozīts, investīciju konts, maržinālais konts, noformēts kredīts un tā atmaksa nav kavēta vairāk par 5 dienām, Komunālo maksājumu komisijas priekšapmaksas karte.

 

Elkor kredītkarte

Elkor kredītkarte netiek izsniegta no 11.01.2019

Pakalpojumu veids Tarifs
1. Maksa par kartes izsniegšanu bezmaksas
2. Maksa par kartes konta atvēršanu bezmaksas
3. Maksa par kartes lietošanu EUR 1 mēnesī

Klientiem, kuri noformējuši ELKOR kredītkarti līdz 21.04.2016, šādi tarifi ir spēkā ar š.g. 21.maiju.

4. Maksa par pirkumiem (t.sk. internetā)
- Latvijā bezmaksas
- ārzemēs 0.5% no pirkuma summas
- pie tirgotājiem (sk. pielikumu) 1% no darījuma (min. EUR 2)
5. Maksa par skaidras naudas izņemšanu
- PNB Bankas bankomātos (Raiņa bulv.11, Prūšu iela 2B, Rīga) 2 pirmās transakcijas - bezmaksas, 
1%, min. EUR 1.50 (sākot ar 3. transakciju)
- PNB Bankas POS-terminālos ar karti EUR valūtā
- citu banku bankomātos Latvijā un ārzemēs
līdz EUR 700 viena transakcija mēnesī - bez maksas
virs EUR 700 - 1% min. EUR 1.50 no summas, kas pārsniedz EUR 700
visām pārējām mēnesī veiktajām transakcijām tiek piemērota komisijas maksa 1% no summas, min. EUR 1.50

Komisija tiek ieturēta mēneša, kad darījuma summa ir norakstīta no klienta kartes konta, pēdējā darba dienā

(sk. pielikumā paskaidrojošo materiālu par kārtību kā tiek ieturēta komisija par skaidras naudas izņemšanu PNB Bankas POS-terminālos ar karti un bankomātos Latvijā un ārzemēs)

- citu banku POS-terminālos Latvijā un ārzemēs 2%, min. EUR 3
- PNB Bankā no kartes konta, neizmantojot karti  saskaņā ar tarifiem Operācijas ar skaidru naudu
6. Procenti par Atļauta kredīta izmantošanu
23% gadā no iztērētā Atļautā kredīta summas

Ja Atļautais kredīts tiek dzēsts līdz nākamā mēneša 25. datumam, tiek piemērota 0% likme. Ja kartes parāds netiek dzēsts, tad tiek piemērota 23% likme gadā no iztērētā Atļautā kredīta summas par visu periodu, sākot no pirmās Atļautā kredīta lietošanas dienas

7. Minimālā ikmēneša atmaksas summa no izmantotās Atļautā kredīta summas 5%
8. Līgumsods par piešķirtā kredīta pārtēriņu dienā (tiek aprēķināts sākot ar dienu, kurā tas ir izveidojies) 0.167% dienā
9. Līgumsods par katru ikmēneša maksājuma nokavējuma dienu (uz ikmēneša maksas apjomu) 0.25% dienā
10. Maksa par kartes aktivizāciju pēc nobloķēšanas sakarā ar noteikumu pārkāpumu EUR 15
11. Maksa par ārpuskārtas apmaiņu, ja karte pazaudēta vai sabojāta EUR 15
12. Maksa par kartes steidzamu izgatavošanu (8 darba stundu laikā) EUR 21.34
13. Maksa par atskaites saņemšanu
- pa pastu Latvijā EUR 2.13
- pa e-pastu bezmaksas
- saņemot PNB Bankas filiālē EUR 0.71
14. Papildu atskaites sagatavošana EUR 1.42
15. Maksa par pārskaitījumu no Elkor kartes konta norēķinu konta tarifi
16. Komisijas maksa par bilances pieprasījumu citu banku bankomātos EUR 0.28
17. Maksa par karšu konta izmantošanu bez aktīvas kartes (izņemot Pilsētnieka karti, komplektu “PNB Premium”, “PNB Prime”), no 4. līdz 6.mēnesim (ieskaitot) EUR 0.50
18. Katra konta apkalpošana, ja Klients neaktīvs (papildmaksa)

Klients uzskatāms par neaktīvu, ja nevienā no pēdējiem 4 kalendārajiem mēnešiem nevienā klienta norēķinu un/vai karšu kontā Bankā nav veiktas vismaz 3 (trīs) debeta operācijas mēnesī (neskaitot debeta operācijas, kas saistītas ar Bankas komisijas maksu ieturēšanu) un/vai nav ieskaitīta alga, pensija un/vai pabalsts bezskaidrā naudā, un/vai ja klientam nav noformēts neviens no šādiem pakalpojumiem – depozīts, investīciju konts, maržinālais konts, noformēts kredīts un tā atmaksa nav kavēta vairāk par 5 dienām, Komunālo maksājumu komisijas priekšapmaksas karte

EUR 1 mēnesī
19. Konta bilances pieprasījums PNB Bankas bankomātā bezmaksas
20. Kartes PIN koda maiņa PNB Bankas bankomātā bezmaksas
21. Kartes PIN koda atbloķēšana PNB Bankas bankomātā bezmaksas
22. Dokumentu pārbaude privātpersonai konta atvēršanai ar Uzturēšanās atļauju EUR 25 

Cirrus karte

Cirrus karte netiek izsniegta

Pakalpojumu veids Cirrus
1. Maksa par kartes izsniegšanu 2 EUR
2. Maksa par kartes lietošanu mēnesī 0,60 EUR
3. Maksa par papildu kartes izsniegšanu 2 EUR
4. Maksa par papildu kartes lietošanu mēnesī 0,60 EUR
5. Maksa par skaidras naudas izņemšanu
- PNB Bankas bankomātos (Raiņa bulv.11, Prūšu iela 2B, Rīga) 2%, min. 3 EUR
- Citu banku bankomātos Latvijā un ārzemēs
- PNB Bankas POS-terminālos ar karti EUR valūtā
līdz 700 EUR viena transakcija mēnesī - bez maksas;
virs 700 EUR- 1% min. 1.50 EUR no summas, kas pārsniedz 700 EUR;
visām pārējām mēnesī veiktajām transakcijām tiek piemērota komisijas maksa 1% no summas, min. 1.50 EUR

Komisija tiek ieturēta mēneša, kad darījuma summa ir norakstīta no klienta kartes konta, pēdējā darba dienā

(sk. pielikumā paskaidrojošo materiāls par kārtību kā tiek ieturēta komisija par skaidras naudas izņemšanu PNB Bankas POS-terminālos ar karti un bankomātos Latvijā un ārzemēs)

 

- PNB Bankas POS-terminālos ar karti USD valūtā 0,4% no summas
- citu banku POS-terminālos Latvijā un ārzemēs 2%, min. 3 EUR
- PNB Bankā no kartes konta, neizmantojot karti Saskaņā ar tarifiem Operācijas ar skaidru naudu
6. Komisijas maksa par kartes ārpuskārtas apmaiņu 5,69 EUR
7. Komisijas maksa par automātisku kartes konta papildināšanu 8,54 EUR
8. Maksa par kartes steidzamu izgatavošanu (8 darba stundu laikā) 14,23 EUR
9. Maksa par pārskata nosūtīšanu pa pastu 1,42 EUR
10. Vienreizēja maksa par multivalūtu kartes konta atvēršanu 7,11 EUR
11. Komisijas maksa par bilances pieprasījumu citu banku bankomātos 0,28 EUR
12. Valūtas konvertācijas uzcenojums * 2,5%
13. Maksa par norēķinu kartes glabāšanu PNB Bankas klientu apkalpošanas vietā, sākot ar 4.mēnesi, kopš norēķinu kartes izgatavošanas (mēnesī) 0,20 EUR
14. Katra konta apkalpošana, ja klients neaktīvs (papildmaksa)** 1 EUR mēnesī
15. Konta bilances pieprasījums PNB Bankas bankomātā Bezmaksas
16. Kartes PIN koda maiņa PNB Bankas bankomātā Bezmaksas
17. Kartes PIN koda atbloķēšana PNB Bankas bankomātā Bezmaksas

 

* Valūtas konvertācijas uzcenojums tiek piemērots darījumiem ar karti gadījumos, ja darījuma valūta atšķiras no kartes konta valūtas, no kuras tiek norakstīti līdzekļi.
** Klients uzskatāms par neaktīvu, ja klientam 4 mēnešu laikā nevienā norēķinu un/vai karšu kontā Bankā nav veiktas 3 (trīs) debeta operācijas (neskaitot debeta operācijas, kas saistītas Bankas komisijas maksu ieturēšanu) un/vai nav ieskaitīta alga, pensija un/vai pabalsts bezskaidrā naudā, un/vai ja klientam nav noformēts neviens no šādiem pakalpojumiem – depozīts, investīciju konts, maržinālais konts, noformēts kredīts un tā atmaksa nav kavēta vairāk par 5 dienām, Komunālo maksājumu komisijas priekšapmaksas karte.