Pakalpojumu veids Mastercard® Debit Mastercard® Standard Mastercard® Gold Mastercard® Platinum
1. Kartes / papildu kartes pieteikšana EUR 2 EUR 2 EUR 4 EUR 4
2. Maksa par kartes / papildu kartes izsniegšanu
bezmaksas

Pēc projekta “Kartes pa pastu” ieviešanas: jaunas/atjaunotas/aizvietotas kartes saņemšana filiālē:
- Senioriem – bezmaksas
- citiem klientiem – EUR 2
jaunas/atjaunotas/aizvietotas kartes saņemšana pa pastu - bezmaksas

bezmaksas

Pēc projekta “Kartes pa pastu” ieviešanas: jaunas/atjaunotas/aizvietotas kartes saņemšana filiālē:
- Senioriem – bezmaksas
- citiem klientiem – EUR 4
jaunas/atjaunotas/aizvietotas kartes saņemšana pa pastu - bezmaksas

3. Maksa par kartes lietošanu mēnesī EUR 1 EUR 1.20
EUR 6/EUR 3

Maksa EUR 3 par Mastercard® Gold vai VISA Gold kartes lietošanu mēnesī, ja norēķinu karte noformēta īpašā piedāvājuma “Izvietojiet depozītu un saņemiet Mastercard®/VISA Gold bez maksas!” ietvaros. Minētā maksa tiek piemērota līdz izsniegtās norēķinu kartes derīguma termiņa beigām, ārpuskārtas apmaiņai vai līdz brīdim, kamēr ir spēkā depozīta līgums. Gadījumā, ja klients vēlas veikt kartes maiņu vai aizvietošanu, jaunajai kartei tiek piemēroti standarta nosacījumi un pakalpojumu tarifi.

EUR 18
4. Maksa par papildu kartes lietošanu mēnesī EUR 1 EUR 1.20 EUR 6 EUR 18
5. Maksa par pirkumiem
- Latvijā un ārzemēs bezmaksas
- pie tirgotājiem (sk. pielikumu) 1% no darījuma (min. 2 EUR)
6. Maksa par skaidrās naudas izņemšanu
PNB Bankas bankomātos (Raiņa bulv.11, Prūšu iela 2B, Rīga) bezmaksas 2%, min. EUR 3
PNB Bankas POS-terminālos ar karti EUR valūtā līdz EUR 700 viena transakcija mēnesī - bez maksas;
virs 700 EUR- 1% min. 1.50 EUR no summas, kas pārsniedz EUR 700
visām pārējām mēnesī veiktajām transakcijām tiek piemērota komisijas maksa 1% no summas, min. 1.50 EUR

Komisija tiek ieturēta mēneša, kad darījuma summa ir norakstīta no klienta kartes konta, pēdējā darba dienā

(sk. pielikumā paskaidrojošo materiālu par kārtību kā tiek ieturēta komisija par skaidras naudas izņemšanu PNB Bankas POS-terminālos ar karti un bankomātos Latvijā un ārzemēs)

līdz EUR 700 mēnesī – bez maksas;
 
virs EUR 700 mēnesī – 0.3% no summas, kas pārsniedz EUR 700
2%, min. EUR 3
Citu banku bankomātos Latvijā un ārzemēs 2%, min EUR 3
PNB Bankas POS-terminālos ar karti USD valūtā 0,4% no summas
Citu banku POS-terminālos Latvijā un ārzemēs 2%, min EUR 3
PNB Bankā no kartes konta, neizmantojot karti saskaņā ar tarifiem Operācijas ar skaidru naudu
7. Komisijas maksa par kartes ārpuskārtas apmaiņu
 

Izņemot Viva kartes, Elkor kartes un kartes komplektā "PNB Premium"

EUR 5.50
8. Atļautā kredīta summa pēc vienošanās
9. Procenti par atļauta kredīta izmantošanu gadā no iztērētās Atļautā kredīta summas 26% 22% 22% 22%
10. Minimālā ikmēneša atmaksas summa no izmantotās Atļautā kredīta summas 100% 100% 100% 100%
11. Norēķinu diena mēneša pēdējā kalendārā diena
12. Līgumsods par Neatļauto kredītu dienā (tiek aprēķināts sākot ar dienu, kurā tas ir izveidojies) 0.122%
13. Līgumsods par katru ikmēneša maksājuma nokavējuma dienu 0.122%
14. Ķīlas depozīta minimālā summa - pēc vienošanās
15. Ķīlas depozīta gada procentu likme saskaņā ar spēkā esošām depozītu likmēm
16. Kredīts (% no izvietota depozīta) - līdz EUR 4500 pēc vienošanās
17. Komisijas maksa par automātisku kartes konta papildināšanu EUR 8.54
18. Maksa par kartes steidzamu izgatavošanu (8 darba stundu laikā)
 

Izņemot Viva kartes, Elkor kartes un kartes komplektā "PNB Premium"

EUR 20
19. Kartes pārsūtīšana uz citu klientu apkalpošanas centru EUR 5
20. Vienreizēja maksa par multivalūtu kartes konta atvēršanu EUR 10
21. Maksa par Priority Pass kartes ārpuskārtas apmaiņu - EUR 21.34
22. Maksa par bilances pieprasījumu citu banku bankomātos:
− komplektu "Bankas konts senioriem", "Ikdienas" un "Zelta" lietotājiem EUR 0.28
− pārējiem klientiem EUR 0.50
23. Valūtas konvertācijas uzcenojums
 

Valūtas konvertācijas uzcenojums tiek piemērots darījumiem ar karti gadījumos, ja darījuma valūta atšķiras no kartes konta valūtas, no kuras tiek norakstīti līdzekļi

2.5%
24. Maksa par karšu konta izmantošanu bez aktīvas kartes (ieskaitot Pilsētnieka karti, komplektu “PNB Premium”, “PNB Prime”), no 4. līdz 6.mēnesim (ieskaitot) EUR 0.50
25. Katra konta apkalpošana, ja Klients neaktīvs (papildmaksa)
 

Klients uzskatāms par neaktīvu, ja iepriekšējo 12 kalendāra mēnešu laikā kontā nav veiktas Klienta iniciētas transakcijas un Klientam nav citu ar Banku noslēgtu līgumu (nav noformēts depozīts, Krājkonts, Pilsētnieka karte, Patēriņa kredīts, Pēctecības konts vai kredītkarte ar kredīta limitu)

EUR 5 mēnesī
26. Konta bilances pieprasījums PNB Bankas bankomātā bezmaksas
27. Kartes PIN koda maiņa PNB Bankas bankomātā bezmaksas
28. Kartes PIN koda atbloķēšana PNB Bankas bankomātā bezmaksas
29. Dokumentu pārbaude privātpersonai konta atvēršanai ar Uzturēšanās atļauju EUR 25
30. Fast Track pakalpojums Starptautiskajā Lidostā «Rīga» -
iekļauts

Masterсard® Platinum turētājam - divi bezmaksas kuponi viena kalendārā mēneša laikā. Komisijas maksa par turpmākajiem pasūtītiem kuponiem (kalendāra mēneša laikā) – EUR 8.50. Aprēķinātā komisijas maksa par iepriekšējā mēnesī pasūtītiem kuponiem tiek iekasēta piecu darbadienu laikā pēc pārskata mēneša. Kupona derīguma termiņš – viens gads kopš iegādes datuma