Pakalpojumu veids Mastercard® Debit Mastercard® Standard Mastercard® Gold Mastercard® Platinum
1. Maksa par kartes izsniegšanu EUR 2 EUR 2 EUR 2 EUR 2
2. Maksa par kartes lietošanu mēnesī EUR 0,60 EUR 1 EUR 6/EUR 31 EUR 18
3. Maksa par papildu kartes izsniegšanu EUR 2 EUR 2 EUR 2 EUR 2
4. Maksa par papildu kartes lietošanu mēnesī EUR 0,60 EUR 1 EUR 6 EUR 18
5. Maksa par pirkumiem
- Latvijā un ārzemēs bezmaksas
- pie tirgotājiem (sk. pielikumu) 1% no darījuma (min. 2 EUR)
6. Maksa par skaidrās naudas izņemšanu
PNB Bankas bankomātos (Raiņa bulv.11, Prūšu iela 2B, Rīga) 2 pirmās transakcijas - bezmaksas,
1%, min. 1.50 EUR (sākot ar 3-šo transakciju)
1%, min. EUR 1,502 1%, min. EUR 1,503 1%, min. EUR 1,50
PNB Bankas POS-terminālos ar karti EUR valūtā līdz EUR 700 viena transakcija mēnesī - bez maksas;
virs 700 EUR- 1% min. 1.50 EUR no summas, kas pārsniedz EUR 700
visām pārējām mēnesī veiktajām transakcijām tiek piemērota komisijas maksa 1% no summas, min. 1.50 EUR

Komisija tiek ieturēta mēneša, kad darījuma summa ir norakstīta no klienta kartes konta, pēdējā darba dienā

(sk. pielikumā paskaidrojošo materiāls par kārtību kā tiek ieturēta komisija par skaidras naudas izņemšanu PNB Bankas POS-terminālos ar karti un bankomātos Latvijā un ārzemēs)
līdz EUR 1500 mēnesī – bez maksas;
 
virs 1500 EUR mēnesī – 0,2% no summas, kas pārsniedz 1500 EUR
Citu banku bankomātos Latvijā un ārzemēs 2%, min EUR 3
PNB Bankas POS-terminālos ar karti USD valūtā 0,4% no summas
Citu banku POS-terminālos Latvijā un ārzemēs 2%, min EUR 3
PNB Bankaā no kartes konta, neizmantojot karti Saskaņā ar tarifiem Operācijas ar skaidru naudu
7. Komisijas maksa par kartes ārpuskārtas apmaiņu EUR 5,504
8. Atļautā kredīta summa Pēc vienošanās
9. Procenti par atļauta kredīta izmantošanu gadā no iztērētās Atļautā kredīta summas 26% 22% 22% 22%
10. Minimālā ikmēneša atmaksas summa no izmantotās Atļautā kredīta summas 100% 100% 100% 100%
11. Norēķinu diena Mēneša pēdējā kalendārā diena
12. Līgumsods par Neatļauto kredītu dienā (tiek aprēķināts sākot ar dienu, kurā tas ir izveidojies) 0.122%
13. Līgumsods par katru ikmēneša maksājuma nokavējuma dienu 0.122%
14. Ķīlas depozīta minimālā summa - pēc vienošanās
15. Ķīlas depozīta gada procentu likme saskaņā ar spēkā esošām depozītu likmēm
16. Kredīts (% no izvietota depozīta) - līdz EUR 4500 pēc vienošanās
17. Komisijas maksa par automātisku kartes konta papildināšanu EUR 8,54
18. Maksa par kartes steidzamu izgatavošanu (8 darba stundu laikā) EUR 20,004
19. Kartes pārsūtīšana uz citu klientu apkalpošanas centru EUR 5,00
20. Vienreizēja maksa par multivalūtu kartes konta atvēršanu EUR 7,11
21. Maksa par Priority Pass kartes ārpuskārtas apmaiņu - EUR 21,34
22. Maksa par bilances pieprasījumu citu banku bankomātos:
− komplektu "Bankas konts senioriem", "Ikdienas" un "Zelta" lietotājiem EUR 0,28
− pārējiem klientiem EUR 0,50
23. Valūtas konvertācijas uzcenojums5 2,5%
24. Maksa par norēķinu kartes glabāšanu PNB Bankas klientu apkalpošanas vietā, sākot ar 4.mēnesi, kopš norēķinu kartes izgatavošanas (mēnesī) 0,20 EUR
25. Maksa par karšu konta izmantošanu bez aktīvas kartes (ieskaitot Viva, Elkor un Pilsētnieka karti, bet izņemot komplektu “PNB Premium”, “PNB Prime”), no 4. līdz 6.mēnesim (ieskaitot) 0,20 EUR
26. Katra konta apkalpošana, ja klients neaktīvs (papildmaksa)6 EUR 1 mēnesī
27. Konta bilances pieprasījums PNB Bankas bankomātā Bezmaksas
28. Kartes PIN koda maiņa PNB Bankas bankomātā Bezmaksas
29. Kartes PIN koda atbloķēšana PNB Bankas bankomātā Bezmaksas
30. Dokumentu pārbaude privātpersonai konta atvēršanai ar Uzturēšanās atļauju EUR 25
31. Fast Track pakalpojums Starptautiskajā Lidostā «Rīga»7 - Iekļauts7

 

1 Maksa par Mastercard® Gold vai VISA Gold kartes lietošanu mēnesī, ja norēķinu karte noformēta īpašā piedāvājuma “Izvietojiet depozītu un saņemiet Mastercard®/VISA Gold bez maksas!” ietvaros. Minētā maksa tiek piemērota līdz izsniegtās norēķinu kartes derīguma termiņa beigām, ārpuskārtas apmaiņai vai līdz brīdim, kamēr ir spēkā depozīta līgums.
​Gadījumā, ja klients vēlas veikt kartes maiņu vai aizvietošanu, jaunajai kartei tiek piemēroti standarta nosacījumi un pakalpojumu tarifi.

2 Izņemot Mastercard® Standard, kas atvērtas Komplekta Ikdienai ietvaros

3 Izņemot Mastercard® Gold, kas atvērtas Zelta komplekta ietvaros

4 Izņemot Viva kartes, Elkor kartes un kartes komplektā "PNB Premium"

5 Valūtas konvertācijas uzcenojums tiek piemērots darījumiem ar karti gadījumos, ja darījuma valūta atšķiras no kartes konta valūtas, no kuras tiek norakstīti līdzekļi.

6 Klients uzskatāms par neaktīvu, ja nevienā no pēdējiem 4 kalendārajiem mēnešiem nevienā klienta norēķinu un/vai karšu kontā Bankā nav veiktas vismaz 3 (trīs) debeta operācijas mēnesī (neskaitot debeta operācijas, kas saistītas ar Bankas komisijas maksu ieturēšanu) un/vai nav ieskaitīta alga, pensija un/vai pabalsts bezskaidrā naudā, un/vai ja klientam nav noformēts neviens no šādiem pakalpojumiem – depozīts, investīciju konts, maržinālais konts, noformēts kredīts un tā atmaksa nav kavēta vairāk par 5 dienām, Komunālo maksājumu komisijas priekšapmaksas karte

7 Masterсard® Platinum turētājam - divi bezmaksas kuponi viena kalendārā mēneša laikā. Komisijas maksa par turpmākajiem pasūtītiem kuponiem (kalendāra mēneša laikā) – 8.50 EUR. Aprēķinātā komisijas maksa par iepriekšējā mēnesī pasūtītiem kuponiem tiek iekasēta piecu darbadienu laikā pēc pārskata mēneša. Kupona derīguma termiņš – viens gads kopš iegādes datuma.

 

Kartēm, kuras vairs netiek izsniegtas, tiek piemēroti šādi pakalpojumu tarifi.