Pilsētnieka bankas karte

Pakalpojuma veids Tarifs
1. Maksa par kartes izsniegšanu bezmaksas
2. Maksa par kartes lietošanu
- skolniekiem
- iedzīvotājiem
- senioriem
EUR 5 gadā
EUR 1 mēnesī
EUR 0.45 mēnesī
3. Maksa par ārpuskārtas apmaiņu, ja karte pazaudēta vai sabojāta EUR 5.50
4. Maksa par pirkumiem (t.sk. internetā)  
- Latvijā un ārzemēs bezmaksas
- pie tirgotājiem (sk. pielikumu) 1% no darījuma (min. EUR 2)
5. Maksa par skaidras naudas izņemšanu:  
- PNB Bankas bankomātos (Raiņa bulv.11, Prūšu iela 2B, Rīga) bezmaksas
- citu banku bankomātos Latvijā un ārzemēs
- PNB Bankas POS-terminālos ar karti EUR valūtā
līdz EUR 700 viena transakcija mēnesī - bez maksas;
virs EUR 700 - 1%, min. EUR 1.50 no summas, kas pārsniedz EUR 700;
visām pārējām mēnesī veiktajām transakcijām tiek piemērota komisijas maksa 1% no summas, min. EUR 1.50

Komisija tiek ieturēta mēneša, kad darījuma summa ir norakstīta no klienta kartes konta, pēdējā darba dienā

(sk. pielikumā paskaidrojošo materiālu par kārtību kā tiek ieturēta komisija par skaidras naudas izņemšanu PNB Bankas POS-terminālos ar karti un bankomātos Latvijā un ārzemēs)

- citu banku POS-terminālos Latvijā un ārzemēs 2%, min. EUR 3
6. Maksa par skaidras naudas izņemšanu PNB Bankā no kartes konta, neizmantojot karti saskaņā ar tarifiem Operācijas ar skaidru naudu
7. Maksa par pārskaitījumiem no Pilsētnieka kartes konta saskaņā ar tarifiem Maksājumi
8. Maksa par ārpuskārtas apmaiņu, ja karte pazaudēta vai sabojāta EUR 5.50
9.Komisijas maksa par bilances pieprasīšanu citu banku bankomātos EUR 0.28
10. Maksa par diennakts vai mēneša limita maiņu (pirkumiem un/vai skaidrās naudas izņemšanai) bezmaksas
11. Maksa par SMS-Bankas īsziņas saņemšanu:  
- SMS paziņojumi
- paziņojumu saņemšana uz e-pastu
EUR 0.10
bezmaksas
12. Procenti par atļautā kredīta lietošanu gadā 0 %
13. Līgumsods par piešķirtā kredīta pārtēriņu dienā (tiek aprēķināts sākot ar dienu, kurā tas ir izveidojies) 0 % dienā
14. Līgumsods par katru ikmēneša maksājuma nokavējuma dienu (uz ikmēneša maksas apjomu) 0 % dienā
15. Dokumentu izskatīšana par kredīta izsniegšanas iespēju bezmaksas
16. Komisijas maksa par kredīta noformēšanu un izsniegšanu bezmaksas
17. Valūtas konvertācijas uzcenojums 2.5 %
18. Konta bilances pieprasījums PNB Bankas bankomātā bezmaksas
19. Kartes PIN koda maiņa PNB Bankas bankomātā bezmaksas
20. Kartes PIN koda atbloķēšana PNB Bankas bankomātā bezmaksas
21. Dokumentu pārbaude privātpersonai konta atvēršanai ar Uzturēšanās atļauju EUR 25