Pilsētnieka bankas karte

Pakalpojuma veids Tarifs
1. Maksa par kartes izsniegšanu bezmaksas
2. Maksa par kartes lietošanu
- Skolniekiem
- Iedzīvotājiem
- Senioriem
5 EUR gadā
1 EUR mēnesī
0.45 EUR mēnesī
3. Maksa par ārpuskārtas apmaiņu, ja karte pazaudēta vai sabojāta 5.50 EUR
4.Maksa par pirkumiem (t.sk. internetā)1  
- Latvijā un ārzemēs bezmaksas
5. Maksa par skaidras naudas izmaksu:  
- PNB Bankas bankomātos (Raiņa bulv.11, Prūšu iela 2B, Rīga) bezmaksas
- Citu banku bankomātos Latvijā un ārzemēs
- PNB Bankas POS-terminālos ar karti EUR valūtā
līdz 700 EUR viena transakcija mēnesī - bez maksas;
virs 700 EUR- 1% min. 1.50 EUR no summas, kas pārsniedz 700 EUR;
visām pārējām mēnesī veiktajām transakcijām tiek piemērota komisijas maksa 1% no summas, min. 1.50 EUR

Komisija tiek ieturēta mēneša, kad darījuma summa ir norakstīta no klienta kartes konta, pēdējā darba dienā

(sk. pielikumā paskaidrojošo materiāls par kārtību kā tiek ieturēta komisija par skaidras naudas izņemšanu PNB Bankas POS-terminālos ar karti un bankomātos Latvijā un ārzemēs)

 

- citu banku POS-terminālos Latvijā un ārzemēs 2% no summas, min. 3 EUR
6. Maksa par skaidras naudas izņemšanu PNB Bankā no kartes konta, neizmantojot karti Saskaņā ar tarifiem Operācijas ar skaidru naudu
7. Maksa par pārskaitījumiem no Pilsētnieka kartes konta Saskaņā ar tarifiem Maksājumi
8. Maksa par ārpuskārtas apmaiņu, ja karte pazaudēta vai sabojāta 5.50 EUR
9. Maksa par kartes steidzamu izgatavošanu (8 darba stundu laikā) 15 EUR
10.Komisijas maksa par bilances pieprasīšanu citu banku bankomātos 0.28 EUR
11. Maksa par diennakts vai mēneša limita maiņu (pirkumiem un/vai skaidrās naudas izņemšanai) 5 EUR
12. Maksa par SMS-Bankas īsziņas saņemšanu:  
- SMS paziņojumi
- paziņojumu saņemšana uz e-pastu
0.10 EUR
bezmaksas
13. Procenti par atļautā kredīta lietošanu gadā 0 %
14. Līgumsods par piešķirtā kredīta pārtēriņu dienā (tiek aprēķināts sākot ar dienu, kurā tas ir izveidojies) 0 % dienā
15. Līgumsods par katru ikmēneša maksājuma nokavējuma dienu (uz ikmēneša maksas apjomu) 0 % dienā
16. Dokumentu izskatīšana par kredīta izsniegšanas iespēju bezmaksas
17. Komisijas maksa par kredīta noformēšanu un izsniegšanu bezmaksas
18. Valūtas konvertācijas uzcenojums 2,5 %
19. Konta bilances pieprasījums PNB Bankas bankomātā Bezmaksas
20. Kartes PIN koda maiņa PNB Bankas bankomātā Bezmaksas
21. Kartes PIN koda atbloķēšana PNB Bankas bankomātā Bezmaksas
22. Dokumentu pārbaude privātpersonai konta atvēršanai ar Uzturēšanās atļauju EUR 25

 

1 pie pārējiem tirgotājiem (sk.pielikumu) ir noteikts - 1% no darījuma summas (min. 2 EUR)
2 Klients uzskatāms par neaktīvu, ja nevienā no pēdējiem 4 kalendārajiem mēnešiem nevienā klienta norēķinu un/vai karšu kontā Bankā nav veiktas vismaz 3 (trīs) debeta operācijas mēnesī (neskaitot debeta operācijas, kas saistītas ar Bankas komisijas maksu ieturēšanu) un/vai nav ieskaitīta alga, pensija un/vai pabalsts bezskaidrā naudā, un/vai ja klientam nav noformēts neviens no šādiem pakalpojumiem – depozīts, investīciju konts, maržinālais konts, noformēts kredīts un tā atmaksa nav kavēta vairāk par 5 dienām, Komunālo maksājumu komisijas priekšapmaksas karte.