Uzņēmuma darbinieku algas kartes

Pakalpojumu veids Tarifs
1. Maksa par kartes izsniegšanu bezmaksas
2. Maksa par kartes lietošanu mēnesī 1 EUR
3. Maksa par papildus kartes izsniegšanu 2 EUR
4. Maksa par papildus kartes lietošanu mēnesī 1 EUR
5. Maksa par skaidrās naudas izņemšanu
 - PNB Bankas bankomātos (Raiņa bulv.11, Prūšu iela 2B, Rīga) 2 pirmās transakcijas - bezmaksas,
1%, min. 1.50 EUR (sākot ar 3-šo transakciju)
- PNB BankaS POS-terminālos ar karti
- Citu banku bankomātos Latvijā un ārzemēs
      - EUR
līdz 700 EUR viena transakcija mēnesī - bez maksas
virs 700 EUR- 1% min. 1.50 EUR no summas, kas pārsniedz 700 EUR
visām pārējām mēnesī veiktajām transakcijām tiek piemērota komisijas maksa 1% no summas, min. 1.50 EUR

Komisija tiek ieturēta mēneša, kad darījuma summa ir norakstīta no klienta kartes konta, pēdējā darba dienā

(sk. pielikumā paskaidrojošo materiāls par kārtību kā tiek ieturēta komisija par skaidras naudas izņemšanu PNB Bankas POS-terminālos ar karti un bankomātos Latvijā un ārzemēs)

 

      - USD 0,4% no summas
 - Citu banku POS-terminālos Latvijā un ārzemēs 1% (min. 1 EUR)
 - PNB Bankā no kartes konta, neizmantojot karti Saskaņā ar tarifiem Operācijas ar skaidru naudu*
6. Maksa par pirkumiem (t.sk. internetā)
- Latvijā un ārzemēs bezmaksas
- pie tirgotājiem (sk. pielikumu) 1% no darījuma (min. 2 EUR)
7. Komisijas maksa par kartes ārpuskārtas apmaiņu 5,50 EUR
8. Maksa par kartes steidzamu izgatavošanu (8 darba stundu laikā) 8,54 EUR
9. Komisijas maksa par bilances pieprasījumu citu banku bankomātos 0,28 EUR
10. Konta bilances pieprasījums PNB Bankas bankomātā Bezmaksas
11. Kartes PIN koda maiņa PNB Bankas bankomātā Bezmaksas
12. Kartes PIN koda atbloķēšana PNB Bankas bankomātā Bezmaksas

* Līgumi „Par AS „PNB Banka” darba algas norēķinu karšu izsniegšanu un apkalpošanu ”, kas noslēgti starp Banku un Uzņēmumu pēc 01.01.2017.

 

Līgumiem „ Par AS „PNB Banka” darba algas norēķinu karšu izsniegšanu un apkalpošanu ”, kas noslēgti ar Banku un uzņēmumu līdz 31.12.2016., tiek piemēroti šādi tarifi.